У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх
Чим Реагіла відрізняється від інших нейролептиків?

Чим Реагіла відрізняється від інших нейролептиків?

  У даному розділі

  Чим Реагіла відрізняється від інших нейролептиків?

  Карипразин має унікальний механізм дії, відмінний від інших антипсихотичних засобів (Stahl, 2016). Ймовірно, що саме це надає карипразину інших властивостей, особливо щодо негативних симптомів (Németh et al. 2017).

  Фармакокінетика карипразину також унікальна: він має два активні метаболіти, довше зберігається в організмі (SmPC) і тому потенційно може прийматися рідше, ніж інші антипсихотики.

  Карипразин продемонстрував вищу ефективність, порівняно з рисперидоном, у лікуванні стійких негативних симптомів шизофренії без погіршення позитивних симптомів (SmPC).

  З огляду на його профіль побічних ефектів, карипразин може бути сприятливою альтернативою тим антипсихотикам, які спричиняють значне збільшення ваги або седативний ефект (Leucht et al. 2017).

  Інформація для медпрацівників

  На даний момент не існує надійного лікування переважаючих негативних симптомів. Вважалося, що антипсихотики другого покоління ефективні при негативних симптомах, однак дослідження не змогли це підтвердити (Van Os et al. 2009). Карипразин продемонстрував вищу ефективність, порівняно з рисперидоном, у лікуванні негативних симптомів при шизофренії без погіршення позитивних симптомів (Németh et al. 2017). Цей ефект був підтверджений ретроспективним аналізом подальших досліджень різних досліджуваних препаратів порівняння, а саме плацебо, рисперидону, а також арипіпразолу, незалежно від дизайну досліджень та їхньої тривалості (постер APA 2016).

  Особливості впливу карипразину на когнітивні функції поки що не були широко та безпосередньо досліджені в клінічних випробуваннях, за винятком деяких ретроспективних аналізів (Marder, 2016).

  Карипразин має хороший профіль безпеки і зазвичай добре переноситься, з деякими особливостями: Карипразин не спричиняє гіперпролактинемію. Карипразин зумовлює менше сексуальних розладів, ніж препарати порівняння. Зміни маси тіла були значно меншими, порівняно з деякими іншими антипсихотичними засобами (оланзапін, кветіапін тощо). Середня зміна маси тіла від початкових показників до кінцевих у короткострокових дослідженнях становила 0,9 кг, тоді як у довгострокових дослідженнях вона становила 1,7 кг через 26 тижнів і 1,0 кг через 54 тижні. Карипразин також має безпечний метаболічний профіль. Ризики розвитку гіперліпідемії, гіперглікемії та цукрового діабету під час лікування карипразином були порівнянні з ризиками групи плацебо. Карипразин не спричиняв когнітивних порушень: загальна частота побічних ефектів карипразину, пов’язаних із когнітивною діяльністю під час лікування, була нечастою та подібною до плацебо. Навпаки, є докази того, що карипразин покращує когнітивні функції. Карипразин не спричиняв серйозного або значного подовження інтервалу QT, навіть у дозах, які перевищують терапевтичні (Leucht et al. 2017; Caccia et al. 2013; Barabassy et al. 2018 EPA; Marder et al. 2016 ECNP; Cutler et al. 2016 ECNP; Data on file).

  Джерела

  1. Stahl MS (2016) Mechanism of action of cariprazine. CNS Spectrums, 21:123–127.
  2. Németh G et al. (2017) Cariprazine versus risperidone monotherapy for the treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomized, double-blind, controlled trial. Lancet, 18; 389: 1103-1113.
  3. Reagila Summary of Product Characteristics (SmPC).
  4. Leucht S et al. (2017) Sixty Years of Placebo-Controlled Antipsychotic Drug Trials in Acute Schizophrenia: Systematic Review, Bayesian Meta-Analysis, and Meta-Regression of Efficacy Predictors. Am J Psychiatry, 174(10): 927-942.
  5. Van Os J et al. (2009) Schizophrenia. Lancet, 374(9690): 635-45.
  6. Earley W et al. (2016) Efficacy of Cariprazine on Negative Symptoms in Acutely Ill Patients With Schizophrenia: A Pooled, Post Hoc Analysis. APA 2016, Poster Nr. P5-031.
  7. Marder S et al. (2016) Efficacy of cariprazine on predominant negative symptoms of patients with schizophrenia: post hoc analysis of PANSS data, Marder factors, and cognition. Eur Neuropsychopharmacol, 26 (Suppl 2): S550.
  8. Caccia S et al. (2013) A new generation of antipsychotics: pharmacology and clinical utility of cariprazine in schizophrenia. Ther Clin Risk Manag, 9:319-28.
  9. Barabássy Á et al. (2018) Hormonal effects of cariprazine: Post hoc analysis of pooled data from schizophrenia studies for sexual dysfunction and prolactin changes. EV0773. European Psychiatry, 48 (Suppl.): S701.
  10. Cutler AJ et al. (2016) Post hoc analysis of a randomized, controlled trial. Eur Neuropsychopharmacol, 26 (Suppl 2): S551-552, P.3.d.038.

  Приєднатися до Клубу

  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).