У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх

Труднощі діагностики негативних симптомів шизофренії

 • Негативні симптоми – це неоднорідна група симптомів, які можуть відрізнятися залежно від причини їх виникнення, тривалості прояву, а також методів, необхідних для їх лікування.
 • Для опису негативних симптомів використовуються різні терміни. Первинні негативні симптоми – це основні симптоми шизофренії. Вторинні негативні симптоми стають наслідком психопродуктивних симптомів, неврологічних побічних ефектів, небажаних явищ при прийомі ліків.
 • Позначення відмінностей між первинними і вторинними симптомами шизофренії має важливе клінічне значення. Методи лікування шизофренії часто обмежені впливом на вторинні симптоми захворювання і мають обмеження при купіруванні первинних симптомів шизофренії.
 • Виявлення негативних симптомів шизофренії та диференційний діагноз з іншими станами необхідний для вибору тактики лікування шизофренії.

У даному розділі:

Визначення «негативні симптоми» використовується для опису зміни поведінки людини, спричиненої порушенням мотиваційного компонента діяльності (наприклад, абулія, ангедонія та асоціальність), або зумовленої патологічними змінами в емоційній сфері (сплощений афект і алогія при шизофренії)1.
У широкому сенсі термін застосовується без урахування причини, стійкості або тривалості проявів симптомів шизофренії2,3.


Негативні симптоми (первинні або вторинні): в чому відмінності?

Первинні та вторинні симптоми шизофренії мають різні клінічні прояви.
Первинні негативні симптоми визнані невід’ємною частиною патофізіології шизофренії. Методи їх лікування обмежені.
Вторинні негативні симптоми виникають на тлі або через розвиток позитивних, афективних симптомів, побічних явищ при прийомі лікарських засобів, під впливом негативних факторів зовнішнього середовища та через інші причини, зумовлені перебігом хвороби та особливостями терапії шизофренії 2.
Так, негативні симптоми можуть проявлятися як наслідок соціальної ізоляції пацієнта, яка виникає після гострого психотичного епізоду, пов’язаного з появою манії переслідування або параної. Також після купірування гострого стану може виникати депресія. Стан часто супроводжується ангедонією, відсутністю ініціативи, руховою загальмованістю, соціальною ізоляцією.
Необхідно прагнути розрізняти первинні та вторинні негативні симптоми шизофренії.
Вторинні симптоми часто стають менш вираженими на тлі прийому препаратів, які призначаються для полегшення позитивних симптомів шизофренії, у той час як первинні симптоми не «відповідають» на прийом антипсихотичних засобів.


Терміни для опису негативних симптомів шизофренії, які найчастіше використовуються

Для детального опису характеру та ступеня вираженості негативних симптомів використовують кілька основних термінів. При цьому поняття можуть відрізнятися у різних клінічних дослідженнях та наукових публікаціях.
Як правило, для опису негативних симптомів лікарі та вчені використовують терміни «домінуючі», «виражені», «стійкі» симптоми 2,4–8.

Терміни для опису негативних симптомів шизофренії, які найчастіше використовуються

ТермінологіяОпис терміну
Негативні
симптоми
Відсутність або зниження функцій, пов’язаних з мотивацією та інтересом (наприклад, абулія, ангедония та асоціальність) або з експресивними функціями (наприклад, притуплений афект і алогія)
Первинні
негативні
симптоми
Основні симптоми, визнані характерними для шизофренії та зберігаються в періоді клінічної стабільності
Вторинні
негативні
симптоми
Наслідки позитивних симптомів, неврологічних побічних ефектів, депресивних симптомів або факторів зовнішнього середовища
Домінуючі
негативні
симптоми
Негативні симптоми більшого ступеня тяжкості, ніж супутні позитивні симптоми.
Для досліджень застосування лікарських засобів при негативних симптомах Європейське агентство лікарських засобів (EMA) включає наступні додаткові критерії позначення домінуючих і стійких негативних симптомів (EMA, 2012):
• сплощений афект, бідність мови й абулія;
• стабільний стан, без гострих епізодів шизофренії, протягом періоду більше 6 місяців
• виключення істинної депресії, що істотно впливає на екстрапірамідні симптоми, недотримання режиму прийому або зловживання психоактивними речовинами
Виражені
негативні
симптоми
Виражені клінічно значущі негативні симптоми без урахування тривалості або наявності позитивних симптомів.
Характерні для ширшої популяції пацієнтів, ніж переважні симптоми
Визначаються у більшості пацієнтів, у яких немає явно виражених позитивних або негативних симптомів, а також у пацієнтів, які можуть мати і ті, й інші симптоми
Стійкі
негативні
симптоми
Симптоми, які визначаються за шкалою PNS як наявність мінімум одного негативного симптому середнього або важкого ступеня (на який не впливають депресія або паркінсонізм) початково або через рік після лікування

Негативні симптоми: різна етіологія та підходи до лікування

Незважаючи на те, що негативні симптоми традиційно описуються як симптоми, пов’язані з шизофренією, ці гетерогенні стани не характерні виключно для даного захворювання.
Негативні симптоми також проявляються при інших захворюваннях або психічних розладах, а також у вигляді вторинних симптомів шизофренії 9.
У будь-якому випадку, виявлення первинних негативних симптомів шизофренії – важливе завдання, оскільки саме їх полегшення необхідне для значного покращення якості життя пацієнта.

Рекомендації щодо лікування негативних симптомів шизофренії

Рекомендації щодо лікування негативних симптомів шизофреніїРекомендації щодо лікування негативних симптомів шизофренії

Джерела:

 1. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 2. Buchanan, R. W. Persistent Negative Symptoms in Schizophrenia: An Overview. Schizophr. Bull. 33, 1013–1022 (2007).
 3. Kirkpatrick, B., Fenton, W. S., Carpenter, W. T. & Marder, S. R. The NIMH-MATRICS consensus statement on negative symptoms. Schizophr. Bull. 32, 214–219 (2006).
 4. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Wagman, A. M. I. Deficit and nondeficit forms of schizophrenia: The concept. Am. J. Psychiatry 145, 578–583 (1988).
 5. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizophrenia. (2012).
 6. Kirkpatrick, B., Buchanan, R. W., Ross, D. E. & Carpenter, J. A separate disease within the syndrome of schizophrenia. Arch. Gen. Psychiatry 58, 165–171 (2001).
 7. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 8. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizophrenia – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 9. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizophrenia: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).

Schizophrenia Research

Вторинні негативні симптоми: огляд першопричин, оцінка тяжкості та лікування
Kirschner M, Aleman A, Kaiser S.
Schizophr Res. 2017; 186:29-38.
«На клінічному рівні обом типам негативних симптомів шизофренії може бути властива схожа або навіть ідентична феноменологія. Проте діагностика первинних або вторинних симптомів неможлива без додаткової інформації про інші вимірювані показники симптомів або фактори зовнішнього середовища… У клінічній практиці вкрай важливо розуміти механізми, які лежать в основі вторинних негативних симптомів».

У клінічній практиці вкрай важливо розуміти механізми, які лежать в основі первинних та вторинних негативних симптомів, оскільки методи їх лікування різняться.

Завантажити

  Рекомендації щодо лікування негативних симптомів шизофренії
  Login to Unlock

  Складність встановлення діагнозуСкладність встановлення діагнозу

  Через відсутність інформативності лабораторної, променевої діагностики при підозрі на розлади шизофренічного спектру, основна увага лікаря маєЧерез відсутність інформативності лабораторної, променевої діагностики при підозрі на розлади шизофренічного спектру, основна увага лікаря має

  Далі…
  Login to Unlock

  Препарат Реагіла®: щоденний контрол…Препарат Реагіла®: щоденний контрол…

  (Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Полегшення негативних симптомів шизофренії має супроводжуватися по(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Полегшення негативних симптомів шизофренії має супроводжуватися по

  Далі…

  Приєднатися до Клубу

  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).