У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх

Складне завдання: діагностика та лікування негативних симптомів шизофренії

 • Негативні симптоми шизофренії важко діагностувати. Пацієнти з даним симптомокомплексом рідко звертаються за медичною допомогою, а варіативність проявів негативних симптомів ускладнює їх лікування1,2.
 • Негативні симптоми – це основні симптоми шизофренії. Вони спостерігаються у 5%-60%, залежно від критеріїв, які застосовуються для визначення негативних симптомів3.
 • Негативні симптоми можуть виникати раніше, ніж позитивні. Негативні симптоми зберігаються та прогресують протягом усього періоду захворювання: у продромальній фазі; у гострій фазі, коли чергуються із позитивними симптомами; в резидуальній фазі шизофренії4,5.

У даному розділі:

Діагностика негативних симптомів

Незважаючи на те, що негативні симптоми давно визнані самостійним доменом, вони важко піддаються діагностиці, на відміну від позитивних симптомів, нейрокогнітивних порушень та соціальної дезадаптації. Сплощення афекту, зниження мотивації, труднощі у спілкуванні, обмеження соціальної комунікації – усі ці прояви шизофренії можуть бути переплутані з депресією та когнітивним зниженням1, що, в свою чергу, призводить до затримки лікування шизофренії. Правильна і своєчасна діагностика негативних симптомів має важливе значення для покращення якості життя пацієнта у довгостроковій перспективі6,7. Прогресування негативних симптомів призводить до порушення працездатності, здатності до навчання й самообслуговування. Хворому стає складно підтримувати комунікацію, підтримувати тривалі стосунки, брати участь у будь-яких активностях8. Саме тому пацієнтові необхідна своєчасна терапія, спрямована на полегшення негативних симптомів, що може дозволити повернути його до активного життя.

Діагностика негативних симптомівДіагностика негативних симптомів

Негативні симптоми: епідеміологія


Статистичні дані за частотою негативних симптомів можуть змінюватися, залежно від критеріїв відбору пацієнтів. Наприклад, Джонатан Рабинович із співавторами вивчив анонімні дані пацієнтів, які брали участь у 20 плацебо-контрольованих клінічних випробуваннях. Він встановив, що у 8,1-62,3% пацієнтів із шизофренією негативні симптоми відповідали критерію «виражені негативні симптоми», у 10,2-50,2% – критерію «домінуючі негативні симптоми» 3.

У будь-якому випадку, негативні симптоми дуже часто проявляються у хворих на шизофренію. Великомасштабне перехресне ретроспективне дослідження виявило, що у 52% пацієнтів відзначався один або більше негативних симптомів. При цьому негативними симптомами, які найчастіше спостерігалися, були соціальне та емоційне відчуження9,10.

У спеціальному дослідженні, де оцінювався стан амбулаторних пацієнтів, також були отримані аналогічні результати. У 61% пацієнтів із стабілізованою шизофренію був відзначений, як мінімум, 1 негативний симптом середнього або важкого ступеня тяжкості. Спостерігалося соціальне відчуження (48%), емоційне відчуження (42%), зменшення міжособистісних контактів (39%). У 19% пацієнтів були присутні всі 5 негативних симптомів12. Крім того, приблизно у 13% пацієнтів відзначалися негативні симптоми, які були віднесені до категорії первинних негативних симптомів.

Якщо вибірка пацієнтів була обмежена пацієнтами лише з первинними негативними симптомами, стійкими або тривалими (дефіцитарний синдром), оціночна частота варіювалася від 25 до 30% у пацієнтів у клінічних вибірках; до 14-17% – у пацієнтів у вибірках популяційного масштабу13.

На основі сукупних епідеміологічних даних було підраховано, що частота стійких первинних негативних симптомів, швидше за все, перебуває в діапазоні 15-20%11.
Незважаючи на відсутність консенсусу щодо поширення негативних симптомів, очевидно, що симптомокомплекс дуже поширений і пов’язаний зі значним тягарем захворювання. Звідси необхідність належного купірування усіх клінічно важливих негативних симптомів для покращення результатів лікування пацієнтів.


Характеристика негативних симптомів залежно від фази захворювання5

лікування негативних симптомів шизофреніїлікування негативних симптомів шизофренії


Згідно з дослідженнями, негативні симптоми – це найпоширеніші перші ознаки шизофренії14. Вони часто виявляються у продромальному періоді, який передує першому психотичному епізоду і може тривати від кількох днів до кількох років15. Фактично, повідомлялося, що 73% пацієнтів мають негативні симптоми до прояву позитивних симптомів4. У 20% пацієнтів негативні симптоми зберігаються протягом декількох тижнів після прояву позитивних симптомів4. При цьому негативні симптоми також можуть вперше проявлятися у гострій фазі хвороби.
Таким чином, якщо позитивні симптоми супроводжуються зниженням емоційної експресії, соціальною відчуженістю та спадом активності16, лікарю необхідно почати лікування негативних симптомів шизофренії. Варто зазначити, що позитивні симптоми поступово полегшуються за рахунок лікування або природного перебігу хвороби. Але на зміну їм часто можуть приходити виражені негативні симптоми шизофренії. Вважається, що негативні симптоми найбільше поширені в резидуальній фазі шизофренії 11.

негативні симптоми шизофреніїнегативні симптоми шизофренії

Підготовано на основі матеріалів: Adapted from World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases. Online version; 2016. https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F20-F29 Shepherd M, Watt D, Falloon I, Smeeton N. The natural history of schizophrenia: a five-year follow-up study of outcome and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychological Medicine. Monograph Supplement. 1989;15:1-4617.


Незважаючи на те, що часто спостерігається досить типовий перебіг шизофренії, захворювання не можна вважати гомогенним. Не всі пацієнти проходять усі стадії розвитку захворювання.
Була зроблена спроба розділити пацієнтів на 4 основні групи, відповідно до клінічної картини шизофренії. Пацієнтів спостерігали протягом 5 років.
На інфографіку показано, що у низки пацієнтів був зафіксований лише один гострий психотичний епізод із подальшою стійкою ремісією стану. У інших хворих спостерігалися часті психотичні епізоди та погіршення перебігу захворювання без подальшого ослаблення симптомів17. У пацієнтів груп 3 і 4 були відзначені стійкі симптоми шизофренії з одним або кількома гострими епізодами – загостреннями.
Через 5 років спостереження симптоми першого рангу (слухові галюцинації, маячення, деперсоналізація, дереалізація) відзначалися у 75% пацієнтів із групи 3 та у 94% хворих із групи 4.
У групі пацієнтів із найтяжчим перебігом захворювання після кожного загострення відбувалося поступове наростання залишкової психопатології. У результаті пацієнти досягли стабільно тяжкого стану.
Лікареві необхідно розуміти, що негативні симптоми можуть виникнути в будь-який момент. Так, як мінімум, один негативний симптом був відзначений у 90% пацієнтів, які мали перший психотичний епізод. У 35%-70% пацієнтів негативні симптоми були присутні й після початку курсу лікування шизофренії 4,18,19.

Джерела:

 1. National Institutes of Mental Health (NIMH). Schizophrenia. (2017). Available at: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/schizophrenia-booklet/index.shtml.
 2. Fischer, B. A. & Buchanan, R. W. Schizophrenia: Clinical Manifestations, Course, Assessment and Diagnosis. UpToDate (2017). Available at: www.up-to-date/schizophrenia.
 3. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizophrenia – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 4. an der Heiden, W., Leber, A. & Häfner, H. Negative symptoms and their association with depressive symptoms in the long-term course of schizophrenia. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 266, 387–396 (2016).
 5. Lieberman, J. A. Is schizophrenia a neurodegenerative disorder? A clinical and neurobiological perspective. Biol. Psychiatry 50, 884–897 (2001).
 6. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 7. Kirkpatrick, B., Buchanan, R. W., Ross, D. E. & Carpenter, J. A separate disease within the syndrome of schizophrenia. Arch. Gen. Psychiatry 58, 165–171 (2001).
 8. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizophrenia: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).
 9. Sicras-Mainar, A., Maurino, J., Ruiz-Beato, E. & Navarro-Artieda, R. Impact of negative symptoms on healthcare resource utilization and associated costs in adult outpatients with schizophrenia: A population-based study. BMC Psychiatry 14, 225 (2014).
 10. Sicras-Mainar, A., Maurino, J., Ruiz-Beato, E. & Navarro-Artieda, R. Prevalence of metabolic syndrome according to the presence of negative symptoms in patients with schizophrenia. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 11, 51–57 (2014).
 11. Buchanan, R. W. Persistent Negative Symptoms in Schizophrenia: An Overview. Schizophr. Bull. 33, 1013–1022 (2007).
 12. Bobes, J., Arango, C., Garcia-Garcia, M. & Rejas, J. Prevalence of negative symptoms in outpatients with schizophrenia spectrum disorders treated with antipsychotics in routine clinical practice: Findings from the CLAMORS study. J. Clin. Psychiatry 71, 280–286 (2010).
 13. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 14. an der Heiden, W. & Häfner, H. The epidemiology of onset and course of schizophrenia. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 250, 292–303 (2000).
 15. Larson, M. K., Walker, E. F. & Compton, M. T. Early signs, diagnosis and therapeutics of the prodromal phase of schizophrenia and related psychotic disorders. Expert Rev. Neurother. 10, 1347–1359 (2010).
 16. Lyne, J. et al. Negative symptoms of psychosis: A life course approach and implications for prevention and treatment. Early Interv. Psychiatry 12, 561–571 (2018).
 17. Shepherd, M., Watt, D., Falloon, I. & Smeeton, N. The natural history of schizophrenia: a five-year follow-up study of outcome and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychol. Med. Monogr. Suppl. 15, 1–46 (1989).
 18. Mäkinen, J., Miettunen, J., Isohanni, M. & Koponen, H. Negative symptoms in schizophrenia – A review. Nord. J. Psychiatry 62, 334–341 (2008).
 19. Rabinowitz, J., Berardo, C. G., Bugarski-Kirola, D. & Marder, S. Association of prominent positive and prominent negative symptoms and functional health, well-being, healthcare-related quality of life and family burden: A CATIE analysis. Schizophr. Res. 150, 339–342 (2013).

Lancet Psychiatry

Негативні симптоми шизофренії: нові підходи та невирішені дослідницькі питання.
Galderisi S, Mucci A, Buchanan RW, Arango C.
Lancet Psychiatry 2018 Aug; 5(8):664-677.
«Негативні симптоми присутні більш ніж у 50% пацієнтів з шизофренією, мають великий вплив на їхню життєдіяльність та створюють значний тягар для них, їхніх сімей та систем охорони здоров’я»

Негативні симптоми: епідеміологія

Застосування різних діагностичних критеріїв вплинуло на статистику частоти виявлення й визначення вираженості негативних симптомів шизофренії.

Завантажити

References title

  Діагностика негативних симптомів
  Login to Unlock

  Негативні симптоми: етіологіяНегативні симптоми: етіологія

  Первинні та вторинні симптоми шизофренії мають різні клінічні прояви. Первинні негативні симптоми визнані невід’ємною частиною патофізіологіїПервинні та вторинні симптоми шизофренії мають різні клінічні прояви. Первинні негативні симптоми визнані невід’ємною частиною патофізіології

  Далі…
  Login to Unlock

  Препарат Реагіла®: дія на негативні…Препарат Реагіла®: дія на негативні…

  (Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Негативні симптоми шизофренії можуть виникати у вигляді первинних (Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Негативні симптоми шизофренії можуть виникати у вигляді первинних

  Далі…

  Приєднатися до Клубу

  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).