У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх

Механізм дії антипсихотичних препаратів

 • Ефективність антипсихотичних препаратів визначається ступенем блокади дофамінових D2-рецепторів. У всіх препаратів вона виражена в різному ступені.
 • Антипсихотичні препарати першого покоління (типові) та другого покоління (атипові) являють собою антагоністи дофамінових D2-рецепторів.
 • Речовини, які діють як часткові агоністи дофамінових рецепторів, являють собою третє покоління антипсихотичних препаратів.
 • Активність часткових агоністів дофамінових рецепторів відрізняється, залежно від рівня природного дофаміну в головному мозку.
 • Часткові агоністи виявляють функціональну антагоністичну активність на цільових рецепторах при високих рівнях нейротрансмітерів і функціональну агоністичну активність при низьких рівнях нейротрансмітерів.

У даному розділі:

Призначення антипсихотичних препаратів – основний метод лікування шизофренії.

Починаючи з 1950 років, коли випадково була відкрита додаткова фармакологічна властивість хлорпромазину, – антипсихотична дія, зареєстровано вже понад 30 препаратів-антипсихотиків.

Незважаючи на те, що ці лікарські засоби значно відрізняються один від одного профілями афінності до рецепторів, усі антипсихотичні препарати впливають на дофамінові D2-рецептори. Такий механізм дії дозволить досягти терапевтичного ефекту 1


Класи антипсихотичних препаратів

Клінічна ефективність типових антипсихотичних препаратів, судячи з усього, залежить від високої афінності та повної антагоністичної активності щодо дофамінових D2-рецепторів. Завдяки такій властивості, типові антипсихотики дозволяють купірувати позитивні симптоми шизофренії. Однак дані ліки можуть не полегшувати негативні й когнітивні симптоми шизофренії.

При застосуванні препаратів також часто виникають небажані явища, такі як естрапірамідні симптоми (ЕПС). Вони розвиваються через антагоністичну активність ліків щодо дофамінових рецепторів нігростріарного шляху2.

Як і типові антипсихотичні препарати, атипові антипсихотичні препарати вважаються антагоністами D2-рецепторів. Але при цьому впливають і на інші нейрорецептори2.

Деякі з цих препаратів мають високу афінність до серотонінових 5-HT2A-рецепторів, можуть бути агоністами щодо D2– і D3-рецепторів1.

Застосування атипових антипсихотиків рідше пов’язане з появою ЕПС2.

Як типові, так і атипові антипсихотичні препарати діють як повні антагоністи D2-рецепторів, хоча їх афінність істотно відрізняється.

Прийнято вважати, що різноманітність симптомів шизофренії визначає поєднання гіпоактивації та гіперактивації дофамінових шляхів. Крім того, різноспрямована активність у дофамінергічних шляхах (нігростріарному або тубероінфундибулярному), які можуть не бути задіяні в патогенезі шизофренії, здатна спровокувати серйозні небажані явища (наприклад, ЕПС, гіперпролактинемію, загострення негативних і когнітивних симптомів).

З огляду на дані нюанси, препарат, який буде коригувати нейротрансмісію дофаміну альтернативним способом, може мати терапевтичні переваги, порівняно із застосуванням антипсихотичних засобів першого і другого покоління2.

І такі ліки вже є. Речовини арипіпразол, брекспіпразол та карипразин діють за допомогою часткового агонізму щодо дофамінових D2– і D3-рецепторів та являють собою третє покоління антипсихотичних препаратів1.


Що таке частковий агоніст?

Часткові агоністи займають нішу між повними агоністами та антагоністами. Повні агоністи зв’язуються з рецепторами і призводять до біологічної відповіді. Антагоністи блокують дію ендогенних нейротрасмітерів та екзогенних агоністів, хоча не дають ефекту за відсутності агоністів. Часткові агоністи мають нижчу внутрішню активність, порівняно з повними агоністами. За відсутності повного агоніста вони діють як часткові агоністи, зв’язуються з рецепторами, спричиняючи відповідь, хоча й менше виражену, ніж у повних агоністів.

При цьому за наявності повного агоніста часткові агоністи демонструють потенціал антагоністів, зменшують дію повних агоністів 2,3.

Що таке частковий агоністЩо таке частковий агоніст

Джерела:
1Lambert, D. G. Drugs and receptors. Contin. Educ. Anaesthesia, Crit. Care Pain 4, 181–184 (2004).
2Lieberman, J. A. Dopamine partial agonists: A new class of antipsychotic. CNS Drugs 18, 251–267 (2004);


Ефект часткових агоністів розвивається через стабілізацію дофамінової системи.
Частковий агоніст повинен діяти як функціональний антагоніст у мезолімбічному шляху, де надлишок дофаміну провокує позитивні симптоми шизофренії. І, навпаки, бути функціональним агоністом у мезокортикальному шляху, де знижена активність дофаміну може бути пов’язана з негативними симптомами і когнітивними порушеннями.
Відсутність вираженої блокади D2-рецепторів у нігростріальній та тубероінфундибулярній ділянках дозволяє полегшити побічні ефекти (екстрапірамідні розлади, гіперпролактинемію)2.


Базова антипсихотична дія

Для того, щоб терапія антипсихотиками була результативною, необхідно впливати не менше ніж на 50% дофамінових рецепторів. Але вплив на 85% рецепторів вже провокує ризик розвитку ЕПС та інших небажаних явищ. Таким чином, оптимальний терапевтичний інтервал – це вплив препарату на 60%-80% дофамінових D2-рецепторів. Однак це правило не поширюється на лікування клозапіном і частковими агоністами дофамінових рецепторів1
Дія клозапіну пов’язана з дією приблизно на 40% стріатальних дофамінових D2-рецепторів. Навпаки, арипіпразол та карипразин окупують вищу частку (80% або більше) D2-рецепторів.
З цього випливає, що для досягнення ефекту лікування частковими агоністами кількість залучених D2-рецепторів має бути вищою, ніж при лікуванні антагоністами дофаміну.
Це може бути обумовлено тим, що часткові агоністи мають нижчу внутрішню активність, порівняно з дофаміном, щодо D2-рецепторів.
Така особливість призводить до загального функціонального антагонізму, аналогічного впливу антагоністів у терапевтичних дозах 1.

Базова антипсихотична діяБазова антипсихотична дія

Важливо відзначити, що всі показники зазначаються приблизно. Отримати точні кількісні відомості про процеси в головному мозку не можна.
Крім того, вимірювання in vitro не дозволяють відобразити умови in vivo, оскільки дофамінові рецептори не ізольовані, взаємодіють з деякими іншими рецепторами і білками трансдукції 6.


Ефективність щодо різних дофамінових рецепторів

Усі антипсихотичні препарати здатні зв’язуватися з дофаміновими D2-рецепторами. Але частина лікарських засобів також мають афінність до дофамінових D1– і D3-рецепторів.
В цілому, клінічно значима спорідненість до дофамінових рецепторів визначається відносною активністю ліків щодо ендогенного дофаміну в рецепторах (наприклад, якщо антипсихотик має нижчий ступінь зв’язування з рецепторами, ніж дофамін, він навряд чи матиме необхідний вплив на організм пацієнта).
Що стосується активності препаратів щодо D1– і D3-рецепторів, то клінічна ефективність також визначається, залежно від відносної активності зв’язування з даними рецепторами, порівняно з впливом на D2-рецептори.
Якщо лікарський препарат має нижчу афінність до D1– та/або D3-рецепторів, порівняно з D2-рецепторами, то ефект щодо D2-рецепторів, швидше за все, буде переважати над ефектом відносно D1– та/або D3-рецепторів11.
Багато антипсихотичних препаратів мають афінність до D3-рецепторів, яка приблизно дорівнює або вища за афінність до D2-рецепторів і часто нижча за афінність самого дофаміну до D3-рецепторів.
Останнє вказує на той факт, що в ділянках мозку, збагачених дофаміном, можна очікувати лише мінімальної або нульової блокади D3-рецепторів лікарськими препаратами. Виняток – застосування препаратів, які найактивніше зв’язуються із D3-рецепторами. Іншими словами, для того, щоб бути клінічно дієвими, препарати повинні мати афінність до D3-рецепторів, яка б перевершила афінність самого дофаміну.
На даний момент (2020 рік) препаратами, які, ймовірно, мають клінічно значиму спорідненість до D3-рецепторів і схвалені для лікування хворих на шизофренію, є карипразин і, можливо, блонансерин (препарат для лікування психозу, який продається тільки в Японії)12. Передбачається, що зниження вивільнення дофаміну в лімбічній системі пов’язане з ангедонією, депресивними станами, відсутністю мотивації та неможливістю отримувати задоволення.
Результати досліджень на тваринах узгоджуються із цим припущенням. Досліди засвідчили, що антагонізм D3-рецепторів покращує когнітивні функції, настрій і мотивацію.
Клінічні дослідження карипразину виявили, що препарат може сприяти полегшенню негативних симптомів шизофренії11.


Афінність до D3-рецепторів11,12

Афінність до D3-рецепторівАфінність до D3-рецепторів

Інші дофамінові рецептори, крім D2– і D3-рецепторів1, також можуть мати істотний вплив на клініку шизофренії. Наприклад, прийнято вважати, що дофамінові D1-рецептори залучені до реалізації функції уваги, короткочасної пам’яті та довільної дії. Теоретично, препарати, які блокують або надмірно стимулюють D1-рецептори, можуть порушувати природну регуляцію D1-рецепторів, що, ймовірно, здатне спровокувати когнітивну дисфункцію.
Очевидно, що когнітивна дисфункція – явно небажаний ефект застосування препаратів, які блокують D1-рецептори. Особливо подібний негативний вплив небезпечний для пацієнтів із розладами шизофренічного спектру або біполярним розладом.
Різні антипсихотики блокують дофамінові D1-рецептори по-різному: 0% – дія галоперидолу; близько 25% – рисперидону; до 60% – правомірно для клозапіну1.
Деякі антипсихотики мають афінність до дофамінових D1-рецепторів, подібну до їхньої спорідненості з D2-рецепторами, яка перевищує афінність дофаміну до D1-рецепторів. Це може вказувати на потенційну можливість клінічно значущої блокади D1-рецепторів при прийомі терапевтичних доз ліків 12.
Деякі з препаратів, які потенційно демонструють клінічно значущу блокаду D1-рецепторів, також у різному ступені впливають на мускаринові, холінергічні та гістамінові рецептори. Це може збільшити потенціал даних препаратів при усуненні когнітивної дисфункції у хворих на шизофренію.
Але, варто пам’ятати, що можливості застосування препаратів, які переважно діють на D1-рецептори, ще недостатньо вивчена 12.


Порушення когнітивних функцій як наслідок надмірно низької або високої концентрації дофаміну в префронтальній корі головного мозку13

Порушення когнітивних функцій як наслідок надмірно низької або високої концентрації дофаміну в префронтальній корі головного мозкуПорушення когнітивних функцій як наслідок надмірно низької або високої концентрації дофаміну в префронтальній корі головного мозку


D4 рецептори присутні в тих же ділянках головного мозку, що й D2-рецептори, але, ймовірно, у нижчих концентраціях.
Клозапін являє собою унікальний препарат. Він відрізняється високою афінністю до D4-дофамінових рецепторів, а також блокує D2-рецептоптори. Порівняно з іншими антипсихотичними засобами, клозапін має найбільшу спорідненість саме до дофамінових D4-рецепторів.
Однак, на практиці ефективність виборчих антагоністів дофамінових D4-рецепторів у якості антипсихотичних засобів до теперішнього часу не доведена1.
Крім того, недостатньо вивчений вплив на D5-рецептори. .


(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019)

Джерела:

 1. Kaar, S. J., Natesan, S., McCutcheon, R. & Howes, O. D. Antipsychotics: Mechanisms underlying clinical response and side-effects and novel treatment approaches based on pathophysiology. Neuropharmacology (2019). doi:10.1016/j.neuropharm.2019.107704
 2. Lieberman, J. A. Dopamine partial agonists: A new class of antipsychotic. CNS Drugs 18, 251–267 (2004).
 3. Lambert, D. G. Drugs and receptors. Contin. Educ. Anaesthesia, Crit. Care Pain 4, 181–184 (2004).
 4. Tadori, Y., Forbes, R. A., McQuade, R. D. & Kikuchi, T. Receptor reserve-dependent properties of antipsychotics at human dopamine D2 receptors. Eur. J. Pharmacol. 607, 35–40 (2009).
 5. Tadori, Y. et al. Differences in agonist/antagonist properties at human dopamine D 2 receptors between aripiprazole, bifeprunox and SDZ 208-912. Eur. J. Pharmacol. 574, 103–111 (2007).
 6. Tadori, Y. et al. Aripiprazole’s low intrinsic activities at human dopamine D2L and D2S receptors render it a unique antipsychotic. Eur. J. Pharmacol. 515, 10–19 (2005).
 7. Tadori, Y., Forbes, R. A., McQuade, R. D. & Kikuchi, T. Functional potencies of dopamine agonists and antagonists at human dopamine D 2 and D 3 receptors. Eur. J. Pharmacol. 666, 43–52 (2011).
 8. Tadori, Y., Forbes, R. A., McQuade, R. D. & Kikuchi, T. In vitro pharmacology of aripiprazole, its metabolite and experimental dopamine partial agonists at human dopamine D 2 and D 3 receptors. Eur. J. Pharmacol. 355–365 (2011). doi:10.1016/j.ejphar.2011.07.020
 9. Koener, B., Focant, M. C., Bosier, B., Maloteaux, J. M. & Hermans, E. Increasing the density of the D 2L receptor and manipulating the receptor environment are required to evidence the partial agonist properties of aripiprazole. Prog. Neuro-Psychopharmacology Biol. Psychiatry 36, 60–70 (2012).
 10. Urban, J. D., Vargas, G. A., Von Zastrow, M. & Mailman, R. B. Aripiprazole has functionally selective actions at dopamine D2 receptor-mediated signaling pathways. Neuropsychopharmacology 32, 67–77 (2007).
 11. Stahl, S. M. Dazzled by the dominions of dopamine: Clinical roles of D3, D2, and D1 receptors. CNS Spectr. 22, 305–311 (2017).
 12. Stahl, S. M. Drugs for psychosis and mood: Unique actions at D3, D2, and D1 dopamine receptor subtypes. CNS Spectr. 22, 375–384 (2017).
 13. Cools, R. & D’Esposito, M. Inverted-U-shaped dopamine actions on human working memory and cognitive control. Biol. Psychiatry 69, e113-125 (2011).
 14. Reagila SmPC.

Neuropharmacology

Антипсихотичні препарати: механізми, які лежать в основі клінічної відповіді й побічної дії, та нові підходи до лікування, що базуються на патофізіології
Kaar SJ, Natesan S, McCutcheon R, Howes OD.
Neuropharmacology 2019; Jul 9:107704.
«Антипсихотичні препарати, які діють за допомогою часткового агонізму до дофамінових D2-/D3-рецепторів, такі як арипіпразол, брекспіпразол та карипразин, являють собою третє покоління антипсихотичних препаратів».
Login to Unlock

Механізм дії препарату Реагіла®Механізм дії препарату Реагіла®

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Терапевтичний ефект карипразину забезпечується комбінацією частков(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Терапевтичний ефект карипразину забезпечується комбінацією частков

Далі…
Login to Unlock

Нейрохімічна основа шизофреніїНейрохімічна основа шизофренії

Дофамінова гіпотеза шизофренії розпочалася як теорія, заснована на косвенних доказах, отриманих в результаті клінічних спостережень після антипсихотичного лікувДофамінова гіпотеза шизофренії розпочалася як теорія, заснована на косвенних доказах, отриманих в результаті клінічних спостережень після антипсихотичного лікув

Далі…

Приєднатися до Клубу

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).