У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх

Профіль безпечності та переносимість препарату Реагіла®

  • В цілому, карипразин має оптимальний профіль безпеки, лікування добре переноситься пацієнтами1-3
  • Хороша переносимість – це невід’ємний компонент загальної ефективності лікарського препарату, оскільки деякі пацієнти, які приймають призначений їм препарат, через побічну дію чи інші проблеми не можуть отримати користь від терапії4

У даному розділі:

Клінічні дослідження – основа оцінки безпеки й переносимості карипразину

Безпечність та переносимість карипразину оцінювалася в усіх клінічних дослідженнях у рамках програми розробки карипразину5: у короткостроковому дослідженні фази 2, трьох короткострокових дослідженнях фази 3, одному довгостроковому дослідженні профілактики рецидивів, двох відкритих дослідженнях безпечності та одному дослідженні негативних симптомів6.
Загальна кількість пацієнтів, які отримували карипразин, склала 2728; із цих пацієнтів 2048 хворих приймали карипразин у дозах 1,5-6 мг/добу6.

Екскурс: небажані явища порівняно з побічними ефектами

У клінічних дослідженнях лікарських засобів небажані явища являють собою усі несприятливі (небажані) явища, які виникають в ході дослідження, незалежно від того, чи пов’язані вони з медикаментозною терапією, чи ні. Небажані реакції (або побічні ефекти) – це ті небажані стани, які можуть бути віднесені до дії препарату як такого.
У межах клінічних досліджень, як правило, вивчають і реєструють усі небажані явища та реакції.
Лікарі, у свою чергу, фіксують, в основному, побічні ефекти, що може мати клінічну цінність.
Небажані явища являють собою загальнішу сукупність станів і вимагають додаткової оцінки та вивчення. Важливість цієї відмінності може бути продемонстрована на наступному прикладі: якщо в клінічному дослідженні у 4 пацієнтів відзначається безсоння, в таблиці небажаних явищ вказується значення «4 із 4». Проте, лікуючий лікар знає, що 1 із цих пацієнтів часто працює в нічну зміну, тому зазнає труднощів зі сном, отже, щодо цього пацієнта лікар висуває припущення, що безсоння пов’язане не з уживанням лікарського препарату, а з професійною діяльністю пацієнта. Таким чином, у таблиці небажаних реакцій (побічних ефектів) він вказує значення «3 із 4 пацієнтів». У широких масштабах ця різниця змінює частоту певних явищ, і, отже, необхідно розбиратися в тому, які саме дані представлені.

Побічні ефекти (небажані реакції) широко поширені при лікуванні антипсихотичними препаратами. В цілому, дані про безпечність, отримані при дослідженнях застосування карипразину, свідчать про те, що лікування досить добре переноситься пацієнтами з шизофренією1-3.
Більшість побічних ефектів, які спостерігалися при прийомі карипразину, характерні для лікування будь-яким антипсихотичним препаратом. Практикуючі лікарі обізнані про дані стани. Багато з явищ можна скорегувати під час лікування, а також вони можуть мати тимчасовий характер. Побічними ефектами карипразину в діапазоні терапевтичних доз (1,5-6 мг), які найчастіше реєструвалися, були акатизія (19%) та паркінсонізм (17,5%)7. Ступінь тяжкості більшості явищ був легким або помірним7.

Таблиця 1. Побічні ефекти6

Дуже часто
(≥1/10)
Часто
(≥1/100 до
<1/10)
Рідко
(≥1/1,000 до
<1/100)
Акатизія
Паркінсонізм
Збільшення ваги
Зниження апетиту
Підвищення апетиту
Дисліпідемія
Порушення сну (безсоння)
Тривожність
Седативний ефект
Запаморочення
Дистонія
Інші екстрапірамідні симптоми (ЕПС)
Порушення чіткості зору
Тахіаритмія
Підвищення артеріального тиску
Нудота
Закреп
Блювота
Підвищення рівня печінкових ферментів
Підвищення рівня креатинфосфокінази в крові
Втома
Анемія, еозинофілія
Зниження рівня тиреотропного гормону
Підвищення рівня натрію в крові
Підвищення рівня глюкози в крові
Цукровий діабет
Суїцидальна поведінка
Маячення
Депресія
Зниження лібідо
Підвищення лібідо
Еректильна дисфункція
Дизестезія
Дискінезія
Пізня дискінезія
Подразнення очей
Підвищення внутрішньоочного тиску
Порушення акомодації
Зниження гостроти зору
Запаморочення
Порушення серцевої провідності
Брадиаритмія
Подовження інтервалу QT
Відхилення зубця Т від норми
Гіпотонія
Гикавка
Гастроезофагеальний рефлюкс
Підвищення рівня білірубіну в крові
Свербіж
Висипання
Утруднення або біль при сечовипусканні
Прискорене сечовипускання
Спрага

Інструкція для медичного застосування препарату Реагіла® УКР: . З інструкцією можна ознайомитися на сайті: .

Профіль небажаних явищ, пов’язаних із прийомом карипразину, в діапазоні терапевтичних доз 1,5-6 мг/добу показує, що акатизія, безсоння та головний біль виникають із відносно високою частотою. Але частота появи лише акатизії значно вища при застосуванні карипразину, ніж при застосуванні плацебо5,6. Ступінь тяжкості акатизії, у більшості випадків, був оцінений як легкий або середній7.

частота появи лише акатизіїчастота появи лише акатизії


Основні характеристики профілю безпеки карипразину

Загальний профіль безпеки карипразину має деякі відмінності, порівняно з іншими антипсихотичними препаратами: зручний режим прийому препарату (1 раз на добу), відсутність негативного впливу на рівень пролактину, статеву функцію, зниження ризику значного збільшення ваги та подовження інтервалу QT5.

Карипразин не спричиняє гіперпролактинемію5. У клінічних дослідженнях не було відзначено НЯВЛ (небажані явища, що виникли в ході лікування), пов’язаних із підвищенням рівня пролактину у пацієнтів, які отримували карипразин5

Зафіксована частота статевої дисфункції у пацієнтів, які отримували карипразин, була низькою (1,0%)5

Зміна маси тіла – це відомий клас-специфічний ефект антипсихотичних препаратів. У короткострокових дослідженнях було відзначено дещо більше середнього збільшення маси тіла в групі лікування карипразином (1 кг), порівняно з групою плацебо (0,3 кг). У довгостроковому дослідженні (збереження ефекту терапії) у групі карипразину не було клінічно значущих відмінностей у зміні маси тіла: 1,1 кг – карипразин та 0,9 кг – плацебо6

Карипразин – метаболічно нейтральний: частота гіперліпідемії, гіперглікемії та цукрового діабету була схожа з плацебо5

Частота небажаних явищ, пов’язаних із когнітивними функціями, фіксувалася рідко, і була схожа з плацебо5. Деякі дані свідчать про те, що прийом карипразину може покращувати когнітивні функції7

Застосування карипразину не призводить до значного подовження інтервалу QT5,6

Прийом карипразину має менш виражений седативний ефект, ніж при лікуванні іншими антипсихотичними препаратами, при цьому частота седативного ефекту карипразину (3,8%) схожа з даним показником для плацебо (3,1%)5

У межах програми розробки карипразину було зареєстровано 6 летальних випадків, які сталися через суїцид, але жоден із них не був оцінений як пов’язаний з прийомом карипразину5


Інструкція для медичного застосування препарату Реагіла® УКР: . З інструкцією можна ознайомитися на сайті:

Джерело:

  1. Nasrallah, H. A. et al. The safety and tolerability of cariprazine in long-term treatment of schizophrenia: A post hoc pooled analysis. BMC Psychiatry (2017) doi:10.1186/s12888-017-1459-z.
  2. Earley, W. et al. Safety and tolerability of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A pooled analysis of four phase II/III randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Int. Clin. Psychopharmacol. 32, 319–28 (2017).
  3. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
  4. Acosta, F. J. Medication adherence in schizophrenia. World J. Psychiatry 2, 74–82 (2012).
  5. EMA. Reagila Assessment Report. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/reagila-epar-public-assessment-report_en.pdf.
  6. Reagila SmPC.
  7. Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizophrenia: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).

Therapeutic Advances in Psychopharmacology

Перспективи застосування карипразину при лікуванні шизофренії
Scarff JR.
Ther Adv Psychopharmacol 2017; 1-3.
«Була виявлена ефективність карипразину при виражених загостреннях та підтримуючому лікуванні, при одночасній демонстрації переносимості та безпечності. При проведенні цих досліджень карипразин зберігав сприятливий метаболічний профіль при обмеженій кількості побічних ефектів та низькій частоті припинення прийому препарату. Застосування карипразину також дозволило знизити прояви ворожості у пацієнтів, незалежно від того, мало лікування седативний вплив на хворого, чи ні… деякі характеристики можуть обумовлювати певну терапевтичну перевагу карипразину, порівняно з іншими антипсихотичними препаратами».
Login to Unlock

Карипразин: вплив на масу тілаКарипразин: вплив на масу тіла

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Хворі на шизофренію більше схильні до повноти або ожиріння, ніж на(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Хворі на шизофренію більше схильні до повноти або ожиріння, ніж на

Далі…
Login to Unlock

Корекція акатизіїКорекція акатизії

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Акатизія – поширений побічний ефект лікування антипсихотичними пре(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Акатизія – поширений побічний ефект лікування антипсихотичними пре

Далі…

Приєднатися до Клубу

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).