У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх

Перехід на лікування препаратом Реагіла®

 • При лікуванні пацієнтів у гострому стані або тих, які раніше отримували високі дози антипсихотичних препаратів, може бути можливий досить швидкий перехід на лікування препаратом Реагіла – збільшення дози на 1,5 мг щодня7-10.
 • Поступове збільшення дози препарату Реагіла, поряд зі зменшенням дози раніше призначеного антипсихотика, може бути дієвою тактикою при лікуванні стабільних пацієнтів із домінуючими негативними симптомами шизофренії. Було доведено, що застосування карипразину, на відміну від інших антипсихотиків, може сприяти полегшенню саме негативних симптомів шизофренії4,5.
 • При переході на лікування карипразином протягом декількох тижнів пацієнт може застосовувати два препарати одночасно (препарат Реагіла та раніше призначений антипсихотик), потім показано поступове зменшення дози раніше рекомендованого препарату10-12.

У даному розділі:

Обґрунтування заміни препаратів при лікуванні шизофренії

Мета лікування шизофренії полягає у полегшенні симптомів і стабілізації стану пацієнта, збереженні та поверненні навичок самообслуговування, соціальній взаємодії, професійній діяльності, профілактиці рецидивів1. Для досягнення поставленого завдання необхідно підібрати оптимальний антипсихотичний препарат. Лікування даним засобом має призвести до усунення гострих симптомів шизофренії та стабілізації стану. Прийом препарату не повинен провокувати значущі небажані явища2. Необхідність заміни раніше підібраного антипсихотичного засобу можна обґрунтувати або недостатнім ефектом лікування, або поганою переносимістю терапії. Наприклад, наявність збудження, афективних розладів, когнітивної дисфункції, відсутність покращення соціального функціонування, високий ризик розвитку рецидиву можуть стати передумовами для переходу на лікування іншим антипсихотичним засобом. У пацієнтів у стабільному стані можуть виникати такі побічні ефекти як нудота, сонливість, порушення обміну речовин. Подібні небажані явища також можуть бути причиною для заміни препарату3.


Перехід на лікування карипразином

Психіатр може прийняти рішення про заміну раніше призначеного антипсихотика на карипразин. При веденні пацієнтів із домінуючими стійкими негативними симптомами шизофренії перехід на карипразин може бути оптимальною тактикою лікування4,5 Карипразин, на відміну від інших антипсихотиків, може дієво впливати саме на даний симптомокомплекс4,6.

При переході на карипразин допустимо використовувати різні стратегії заміни раніше призначеного препарату. Але при виражених негативних симптомах шизофренії показана тактика поступового введення препарату до схеми лікування, плавне збільшення дози карипразину та зменшення дози вихідного антипсихотика4.

Так, у дослідженні заміна препаратів здійснювалась протягом 4 тижнів. На першому етапі відбувалося одночасне збільшення дози карипразину і зниження дози попереднього антипсихотика. Карипразин вводили в дозі 1,5 мг/добу протягом 6 днів, потім з 7 по 13 день збільшували дозу до 3 мг/добу. З 14 дня пацієнти приймали карипразин у дозі 4,5 мг/добу. Пропорційно в ті ж дні зменшували дозу вихідного антипсихотика. На 14 день перший препарат відмінили. Але пацієнтам із групи високого ризику розвитку психозу або синдрому відміни зменшення дози попереднього антипсихотика проводили протягом 4 тижнів4.


Тактика зміни дозування при переході на лікування карипразином

Незважаючи на те, що для пацієнтів із домінуючими негативними симптомами шизофренії може бути показаний алгоритм поступового переходу на застосування карипразину4, існують й інші стратегії початку лікування карипразином3. Так, пацієнтам у стані психозу, а також хворим, яким були призначені високі дози інших антипсихотичних препаратів, може бути показане швидке збільшення дози карипразину – щодня на 1,5 мг, до досягнення цільової дози7-10. Аналогічно, швидко зменшується і доза вихідного антипсихотика. Але тактика «виведення» препарату повинна спиратися на фармакологічні характеристики засобу. Необхідно враховувати період напіввиведення активних речовин з організму пацієнта, ризик ефектів гіперчутливості дофамінових рецепторів або ймовірність появи антихолінергічного синдрому відміни3,10.


Пацієнти зі стабільними симптомами: графік повільної зміни дози.
Пацієнти з гострими симптомами: швидка зміна дози 4,7-10

Перехресна зміна дози при переході на лікування препаратом РеагілаПерехресна зміна дози при переході на лікування препаратом Реагіла

Джерело: Adapted from Stahl, S. M. Stahl ’ s Essential Psychopharmacology: Prescriber’s Guide. Cambridge University Press. (2017)10


Зменшення дози попереднього препарату при переході на лікування карипразином

При переході на карипразин рецепторний профіль скасованого антипсихотичного препарату може впливати на графік зменшення дози. Важливо враховувати фармакокінетику та нюанси застосування3.

При переведенні пацієнта на лікування карипразином як додаткове джерело інформації можна використовувати дані клінічних керівництв щодо застосування часткових агоністів D2-/D3-рецепторів, наприклад, арипіпразолу. Фармакологічні властивості речовини частково співпадають з характеристиками карипразину.

Виконано науковий пошук у базах даних з метою виявити схеми переходу на лікування арипіпразолу, щоб потім перенести їх до практики призначення карипразину.


Експертний консенсунс: приклад можливих схем призначення антипсихотиків

Нещодавно були опубліковані дві роботи з однаковими висновками про нюанси переходу на терапію арипіпразолом.

Психіатри з Туреччини (2018 р.)11 Психіатри з Туреччини (2018 р.)12 рекомендували підвищення дози арипіпразолу під час спільного застосування арипіпразолу і раніше призначеного антипсихотика. Підвищення дози повинно відбуватися протягом перших 2 тижнів прийому арипіпразолу, з поступовим зниженням дози попереднього антипсихотичного препарату (на 5%-20% кожні 15 днів, залежно від властивостей попереднього препарату). Ця стратегія спільного застосування співвідноситься з рекомендаціями міждисциплінарної групи експертів, які були озвучені у Великобританії в 2007 році13.


Стратегія спільного застосування цільових доз двох антипсихотичних препаратівСтратегія спільного застосування цільових доз двох антипсихотичних препаратів

Джерело: Adapted from Veznedaroglu, B., Dilbaz, N., Uzun, O. & Isik, E. TARC: Turkish aripiprazole consensus report- Aripiprazole use and switching from other antipsychotics to aripiprazole- consensus recommendations by a Turkish multidisciplinary panel. Ther. Adv. Psychopharmacol. 8, 271–285 (2018)11


Обмеження спільного застосування препаратів

У деяких випадках перехід на карипразин може бути ускладнений рецепторним профілем скасованого антипсихотичного препарату.

Важливо знати, що заміна певних препаратів може призводити до появи ряду симптомів або побічних ефектів.

У таких випадках психіатри можуть використовувати стратегії одночасного застосування препаратів і перехресної зміни їх дозувань (підвищення дози препарату, який вводиться, зменшення дози препарату, який відміняється). Така тактика дозволить пацієнту адаптуватися до нового лікування і зменшить ризики появи додаткових проблем.

Наприклад, якщо пацієнт переходить на лікування крипразином після застосування препаратів із сильними антигістамінергічними або антихолінергічними властивостями (наприклад, клозапіну, оланзапіну або кветіапіну), існує ймовірність того, що активовані та/або сенсибілізовані рецептори можуть сприяти гістамінергічній або холінергічній активності10. У таких випадках повільніше зниження дози вихідного препарату може знизити ризик виникнення синдрому відміни (наприклад, зменшити прояви збудження, безсоння, тривожності, рухового занепокоєння, екстрапірамідних симптомів (ЕПС), акатизії)3,10.

Аналогічним чином, заміна сильного антидофамінергічного препарату, як, наприклад, рисперидон, галоперидол або паліперидон, на частковий агоніст D2-рецепторів може призвести до психозу або збудження, можливо, через гіперчутливість та/або підвищену активність D2-рецепторів14. У подібних випадках також слід застосовувати тактику повільного зниження дози препарату, який приймає пацієнт.

Крім того, скасування препарату, який блокує мускаринові рецептори, здатне спричинити збудження, сплутаність свідомості, психоз, безсоння, рухове занепокоєння та ЕПС/акатизію, в той час як усунення блокади серотонінових рецепторів може призвести до тривожності, ЕПС/акатизії та, можливо, психозу і зниження апетиту14.


Індивідуальна стратегія переходу: оптимальна тактика

З урахуванням усіх відповідних факторів при заміні одного антипсихотичного препарату на інший, будь-яка стратегія спільного застосування і поступового зниження дози повинна бути персоналізованою й коригуватися індивідуально для кожного пацієнта3.

 
У клінічних дослідженнях було показано, що для пацієнтів у стабільному стані застосування стратегії поступового перехресного переходу на лікування карипразином було оптимальною схемою терапії, яка не призводила до розвитку патологічних станів4.

Також може бути використана тактика одночасного застосування цільових доз карипразину та вихідного антипсихотичного препарату протягом декількох тижнів до початку зниження дози засобу, який раніше застосовувався11-13.


(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019)

Джерело:

 1. Haller, C. S., Padmanabhan, J. L., Lizano, P., Torous, J. & Keshavan, M. Recent advances in understanding schizophrenia. F1000Prime Rep. 6, 1–11 (2014).
 2. Kahn, R. S. et al. Schizophrenia. Nat. Rev. Dis. Prim. 1, 1–23 (2015).
 3. National Health Institute Humber. Guidelines for Antipsychotic Medication Switches. (2000).
 4. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 5. Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizophrenia: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).
 6. Earley, W. et al. Efficacy of cariprazine on negative symptoms in patients with acute schizophrenia: A post hoc analysis of pooled data. Schizophr. Res. 204, 282–288 (2019).
 7. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
 8. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
 9. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
 10. Stahl, S. M. Stahl ’ s Essential Psychopharmacology: Prescriber’s Guide. (Cambridge University Press, 2017).
 11. Veznedaroglu, B., Dilbaz, N., Uzun, O. & Isik, E. TARC: Turkish aripiprazole consensus report- Aripiprazole use and switching from other antipsychotics to aripiprazole- consensus recommendations by a Turkish multidisciplinary panel. Ther. Adv. Psychopharmacol. 8, 271–285 (2018).
 12. Fagiolini, A., Brugnoli, R., Di Sciascio, G., De Filippis, S. & Maina, G. Switching antipsychotic medication to aripiprazole: Position paper by a panel of Italian psychiatrists. Expert Opin. Pharmacother. 16, 727–737 (2015).
 13. Sullivan, G. et al. Practical prescribing with aripiprazole in schizophrenia: Consensus recommendations of a UK multidisciplinary panel. Curr. Med. Res. Opin. 23, 1733–1744 (2007).
 14. Correll, C. U. From receptor pharmacology to improved outcomes: Individualising the selection, dosing, and switching of antipsychotics. Eur. Psychiatry 25, S12-21 (2010).
 15. Reagila SmPC.

European Psychiatry

Від рецепторної фармакології до покращення результатів: індивідуалізація вибору препарату. Тактика вибору дози і переходу від одного антипсихотичного препарату до іншого
Correll CU.
Eur Psychiatry 2010; 25(Suppl 2):S12-21.
«Синдром відміни, обумовлений впливом дофаміну, може виникати у випадках, коли не підтримується відносно постійний рівень блокади дофаміну під час процесу заміни препарату. Це може статися, якщо доза нового антипсихотичного препарату недостатня або не абсорбується повністю, якщо антипсихотичний препарат з коротким періодом напіввиведення занадто різко замінений на інший препарат із набагато тривалішим періодом напіввиведення, або в тих випадках, коли дофаміновий агоніст занадто швидко замінюється на антипсихотичний препарат із помітно меншою афінністю до дофаміну або на частковий агоніст дофаміну. Дестабілізація під час заміщення одного препарату іншим також може відбуватися при занадто швидкій заміні антипсихотичних препаратів, які діють у вигляді сильної гістамінергічної та/або холінергічної блокади, на препарати із нижчою афінністю до цих рецепторів».
Login to Unlock

Початок лікування препаратом Реагіл…Початок лікування препаратом Реагіл…

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Препарат Реагіла показаний для лікування шизофренії у дорослих пацПрепарат Реагіла показаний для лікування шизофренії у дорослих пацієнтів. Він застосовується для лікування усіх типів симптомів

Далі…
Login to Unlock

Взаємодія лікарських засобівВзаємодія лікарських засобів

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Карипразин має два активні матаболіти: десметилкарипразин (DCAR) т(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Карипразин має два активні матаболіти: десметилкарипразин (DCAR) т

Далі…

Приєднатися до Клубу

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).