У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх

Тривале лікування препаратом Реагіла®

 • Карипразин може бути обраний для тривалого лікування шизофренії1
 • Прийом карипразину може сприяти запобіганню рецидивам та підтриманню тривалого періоду ремісії у хворих на шизофренію1,2
 • З урахуванням тривалого періоду напіввиведення препарату, пацієнт може пропустити прийом карипразину, але при цьому ефект терапії зберігається3

У даному розділі:

Контролювання стану після купірування симптомів шизофренії

Атипові антипсихотичні препарати можуть бути ефективними протягом усього життя пацієнта. Розвиток психозу тягне за собою прогресуюче погіршення стану хворого на шизофренію, кожен епізод збільшує ймовірність розвитку небажаних явищ, впливає на функції головного мозку4-6.
Безперервне профілактичне лікування антипсихотичними препаратами знижує ризик рецидиву у пацієнтів із шизофренією приблизно на 70%7. Тому недотримання режиму прийому антипсихотичних препаратів вважається найважливішим тригером рецидиву8. Перерви у прийомі ліків від 1 до 10 днів пов’язані з підвищеним ризиком госпіталізації пацієнта9. При відмові від прийому антипсихотиків загострення хвороби проявляється в короткі терміни.


Пролонгована дія карипразину (Identifier ClinicalTrials.gov: NCT01412060; M. Number EUDRA CT: 2011-002048-29) 1

Можливості довгострокової терапії карипразином вивчені в ході клінічного дослідження профілактики розвитку рецидивів у хворих на шизофренію. Цій проблемі була присвячена 3 фаза міжнародного, багатоцентрового, рандомізованого, подвійного сліпого, плацебоконтрольованого дослідження у паралельних групах. У ході дослідження пацієнти отримували різні дози карипразину. Спочатку для купірування гострих симптомів шизофренії були призначені дози карипразину 3-9 мг/добу. До 20 тижня пацієнти були стабілізовані. Варто зауважити, що потім для них був схвалений інший діапазон терапевтичних доз карипразину. Він склав 1,5-6 мг/добу. Далі пацієнти, які відповідають критеріям включення, були рандомізовані (1:1) до групи плацебо (n = 99) або до групи карипразину (n = 101). Учасники другої групи отримували ту ж дозу карипразину, що і в фазі стабілізації.
Дослідження тривало до 72 тижнів і завершилося після того, як останній рандомізований пацієнт закінчив 26-тижневий курс лікування. Приводом для дострокового припинення участі в експерименті був рецидив захворювання або інші зазначені пацієнтом причини1.

Пролонгована дія карипразинуПролонгована дія карипразину


Основний показник ефективності терапії являв собою період часу до першого рецидиву.
Рецидив визначався як відповідність будь-якому з нижченаведених клінічних критеріїв або критеріїв за шкалами оцінювання GGI-S, PANSS 1:

Критерії за шкалою оцінки Клінічні критерії рецидиву
Збільшення загального результату оцінки за шкалою PANSS на ≥ 30% у пацієнтів, які набрали ≥ 50 балів на момент рандомізації, або збільшення на ≥ 10 балів у пацієнтів, які набрали < 50 балів на момент рандомізації Психіатрична госпіталізація з приводу загострення шизофренії
Оцінка > 4 за будь-яким показником PANSS, оціненим при рандомізації: маячення, концептуальна дезорганізація, галюцинаторна поведінка, підозра переслідування, ворожість, неконтактність, ослаблення контролю імпульсивності Навмисне заподіяння собі тілесного ушкодження або агресивна / буйна поведінка
Збільшення результату оцінки за шкалою CGI-S на ≥2 бали з моменту рандомізації Клінічно значущі суїцидальні/гоміцидальні ідеї

GGI-S = шкала загального клінічного враження – покращення; PANSS = шкала позитивних і негативних синдромів.


Період часу до рецидиву значно триваліший при застосуванні карипразину, порівняно з плацебо

Під час лікування пацієнтів двох груп (карипразин/плацебо, карипразин/карипразин) період часу до рецидиву був значно тривалішим при застосуванні карипразину, порівняно з плацебо (відношення ризиків = 0,45 [довірчий інтервал 95%, 0,28-0,73 ], р = 0,001).
Лише 24,8% пацієнтів, які отримували карипразин, порівняно з 47,5% пацієнтами, що приймали плацебо, мали ознаки рецидиву шизофренії, а індекс ЧППЛ (число пацієнтів, які потребують лікування) склав 51. TЛікування карипразином у діапазоні доз 3-6 мг/добу було пов’язане зі значно пізнішим настанням рецидиву, порівняно з відповідною групою плацебо (ці хворі були стабілізовані карипразином 3-6 мг/добу у фазі лікування P = 0,026, відношення ризиків [довірчий інтервал 95%] = 0,49 [0,25, 0,93])3.


Крива Каплана-Мейєра сукупної частоти рецидивів протягом періоду лікування

Крива Каплана-Мейєра сукупної частоти рецидивів протягом періоду лікуванняКрива Каплана-Мейєра сукупної частоти рецидивів протягом періоду лікування


Стійка ремісія значно триваліша при застосуванні карипразину, порівняно з плацебо

Тривала ремісія, так само, як і профілактика рецидивів, є довгостроковою метою лікування шизофренії.
Стійка ремісія – це позитивна відповідь на терапію, стабілізація стану хворого протягом тривалого періоду часу. Робоча група з ремісії при шизофренії RSWG (The Remission in Schizophrenia Working Group) розробила ряд критеріїв стану ремісії. Вони включають симптоматичний компонент і компонент часу.
Для оцінювання симптоматичного компонента потрібен аналіз 8 окремих показників PANSS, які відповідають класифікації «легкий ступінь тяжкості перебігу хвороби» (≤3). При оцінюванні тимчасового компонента необхідно виявити, чи був забезпечений контроль над симптомами протягом ≥ 6 послідовних місяців.
Важливо, що в цьому визначенні ремісії використовується абсолютний поріг тяжкості симптомів, а не ступінь покращеня щодо вихідних значень 2.
Симптоматична ремісія була визначена як оцінка ≤ 3 (легкий ступінь) за наступними 8 показниками PANSS:
– манірність і «застигання» в певній позі (G5);
– незвичайний зміст думок (G9);
– сплощений афект (N1);
– соціальне відчуження (N4);
– відсутність спонтанності (N6);
– маячення (PI);
– концептуальна дезорганізація (P2);
– галюцинаторна поведінка (P3).
Стійка ремісія визначалася на основі наявності критеріїв ремісії на момент візиту до лікаря та усіх попередніх візитів під час участі в дослідженні (під час періоду лікування) протягом ≥ 6 послідовних місяців. Втрата ремісії була визначена як невідповідність критеріям ремісії у пацієнтів, які достроково припинили участь у дослідженні через настання рецидиву 2.
Під час лікування період часу до виходу зі стану стійкої ремісії був значно більшим (P = 0,0020) для пацієнтів, які продовжували прийом карипразину, порівняно з групою плацебо, де після стабілізації стану прийом карипразину пацієнти припинили (відношення ризиків = 0,51). У 60,5% пацієнтів, які отримували карипразин, та у 34,9% пацієнтів, які отримували плацебо, була стійка ремісія до заключного візиту (відношення шансів [OR] = 2,85; P = 0,0012; число пацієнтів, які потребували лікування [ЧППЛ] = 4).
Майже в два рази більше пацієнтів, які отримували карипразин (39,6%), ніж пацієнтів, які отримували плацебо (21,2%), відповідали критеріям симптоматичної ремісії при усіх візитах протягом ≥ 6 послідовних місяців безпосередньо перед/включаючи заключний візит під час лікування (OR = 2,44; P =. 0057; [ЧППЛ] = 6). У більшості пацієнтів, які отримували карипразин (41,6%), порівняно з пацієнтами, які отримували плацебо (27,3%), ремісія зберігалася більше 6 місяців (OR = 1,90, P = 0,0379; [ЧППЛ] = 7) 2,10.

Стійка ремісія значно триваліша при застосуванні карипразину, порівняно з плацебоСтійка ремісія значно триваліша при застосуванні карипразину, порівняно з плацебо

Відсоток пацієнтів, які відповідали критеріям виходу в ремісіюВідсоток пацієнтів, які відповідали критеріям виходу в ремісію


Фактор тривалого періоду напіввиведення

Період напіввиведення карипразину та його активних метаболітів становить від 1 до 3 тижнів, що значно більше, ніж у будь-якого іншого антипсихотичного препарату для перорального застосування (7-91 год)3.
При переведенні пацієнтів після терапії карипразином на прийом плацебо лише у 5% хворих був відзначений рецидив захворювання протягом перших 4 тижнів застосування плацебо. Під час аналогічних досліджень інших антипсихотичних препаратів ймовірність погіршення стану пацієнтів при переході від прийому антипсихотика до використання плацебо становила 8%-34%.
Крім того, криві Каплана-Мейєра для плацебо та лікарського засобу розділилися через 6-7 тижнів після рандомізації в групу лікування карипразином, у той час як поділ кривих для інших атипових антипсихотичних препаратів стався раніше (через 1-4 тижні). Це також справедливо для рекомендованого діапазону доз 3-6 мг/добу: у даних пацієнтів час до поділу кривих «лікарський засіб» та «плацебо» настав навіть пізніше (8,3 тижня) 3.
Разом ці результати свідчать про наявність залишкових ефектів лікування після скасування карипразину. Це має клінічне значення, оскільки концентрація карипразину залишається на терапевтичному рівні, і карипразин продовжує діяти, навіть якщо пацієнти періодично пропускають прийом декількох доз3.


(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019)

Джерела:

 1. Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).
 2. Correll, C. U. et al. Long-term remission with cariprazine treatment in patients with schizophrenia: A post hoc analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled, relapse prevention trial. J. Clin. Psychiatry 80, 18m12495 (2019).
 3. Correll, C. U. et al. Relationship between the timing of relapse and plasma drug levels following discontinuation of cariprazine treatment in patients with schizophrenia: Indirect comparison with other second-generation antipsychotics after treatment discontinuation. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 15, 2537–2550 (2019).
 4. Shepherd, M., Watt, D., Falloon, I. & Smeeton, N. The natural history of schizophrenia: a five-year follow-up study of outcome and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychol. Med. Monogr. Suppl. Monograph, 1–46 (1989).
 5. Cahn, W. et al. Psychosis and brain volume changes during the first five years of schizophrenia. Eur. Neuropsychopharmacol. 19, 147–151 (2009).
 6. Andreasen, N. C., Liu, D., Ziebell, S., Vora, A. & Ho, B. C. Relapse duration, treatment intensity, and brain tissue loss in schizophrenia: A prospective longitudinal MRI study. Am. J. Psychiatry 170, 609-615- (2013).
 7. Lindenmayer, J. P. et al. Medication nonadherence and treatment outcome in patients with schizophrenia or schizoaffective disorder with suboptimal prior response. J. Clin. Psychiatry 70, 990–996 (2009).
 8. Ayuso-Gutiérrez, J. L. & Del Río Vega, J. M. Factors influencing relapse in the long-term course of schizophrenia. Schizophr. Res. 28, 199–206 (1997).
 9. Weiden, P. J., Kozma, C., Grogg, A. & Locklear, J. Partial compliance and risk of rehospitalization among California medicaid patients with schizophrenia. Psychiatr. Serv. 55, 886–891 (2004).
 10. Reagila SmPC.

CNS Spectrums

Механізм дії карипразину
Stahl SM
CNS Spectr 2016; 21: 123–127
«…після припинення прийому карипразину проходить кілька тижнів до виведення препарату з організму пацієнта. Це може бути потенційною перевагою при лікуванні шизофренії. Відомо, що хворі на шизофренію часто не дотримуються режиму терапії. Але пропуск прийому декількох доз карипразину, швидше за все, не спровокує рецидиву, на відміну від пропуску прийому речовин із коротким періодом напіввиведення. Але даний факт ще належить довести в ході клінічних досліджень».
Login to Unlock

Механізм дії препарату Реагіла®Механізм дії препарату Реагіла®

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Терапевтичний ефект карипразину забезпечується комбінацією частков(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Терапевтичний ефект карипразину забезпечується комбінацією частков

Далі…
Login to Unlock

Загострення шизофренії: застосуванн…Загострення шизофренії: застосуванн…

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Після постановки діагнозу шизофренії лікуючим лікарям, пацієнтам т(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Після постановки діагнозу шизофренії лікуючим лікарям, пацієнтам т

Далі…

Приєднатися до Клубу

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).