У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх

Лікування негативних симптомів шизофренії

 • Терапія негативних симптомів шизофренії має важливе значення. Дані симптоми впливають на повсякденну діяльність та якість життя пацієнта.
 • Терапія негативних симптомів шизофренії має важливе значення. Дані симптоми впливають на повсякденну діяльність та якість життя пацієнта.
 • Для полегшення негативних симптомів шизофренії можуть бути дієвішими сучасні (лише схвалені або ті, які перебувають на стадії розробки) антипсихотичні засоби другого покоління.

У даному розділі:

Обґрунтування необхідності терапії негативних симптомів

Необхідно враховувати взаємозв’язок між симптомокомплексами шизофренії та розвитком клінічної картини хвороби. Це важливо для вибору адекватної терапії.
Лікування лише позитивних симптомів шизофренії не може значно покращити функціонування пацієнта та якість його життя.
Ступінь тяжкості негативних симптомів шизофренії безпосередньо обмежує можливості пацієнта: порушує повсякденну та соціальну активність, призводить до залежності від допомоги інших осіб, ускладнює міжособистісну комунікацію, знижує працездатність і здатність до навчання 1–4.
Очікування медичної спільноти, пов’язані з тим, що застосування антипсихотичних препаратів другого покоління призведе до прориву в лікуванні негативних симптомів шизофренії, виправдалися не до кінця. Нагромаджені дані свідчать про те, що ці препарати, в першу чергу, ефективні проти позитивних симптомів шизофренії та мають обмежений вплив на негативні симптоми1.


Але саме терапія негативних симптомів шизофренії має вирішальне значення.
У міру можливості лікаря потрібно виявляти первинні та вторинні негативні симптоми шизофренії у пацієнта.
Вторинні негативні симптоми добре відповідають на медикаментозне лікування. Усувається їх першопричина – депресія та екстрапірамідні розлади.
Первинні симптоми шизофренії вимагають комплексного підходу до лікування, оскільки в їх основі можуть лежати різні патофізіологічні механізми 5,6.


Мета розробки лікарських засобів

Сьогодення та майбутнє в лікуванні шизофренії – розробка препаратів для полегшення негативних симптомів шизофренії, оскільки саме ці ознаки істотно погіршують якість життя пацієнта7.
Представники FDA (Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США) та EMA (Європейського агентства з лікарських засобів) визнали першочерговим завданням у психофармакології шизофренії необхідність розробки лікарських засобів для купірування негативних симптомів шизофренії8,9.
При цьому медичне та наукове співтовариство сходиться на думці, що про ефективність засобів для лікування негативних симптомів шизофренії можна говорити лише після проведення усіх необхідних етапів досліджень. Критерієм визначення дієвості засобів стосовно негативних симптомів повинно стати об’єктивне покращення функціонування пацієнта, відновлення його взаємодії з соціумом8,10,11.

Рекомендації щодо проведення клінічних досліджень препаратів для купірування негативних симптомів8,9,11
Тривалість дослідження • EMA: 6 міс. або довше
• FDA: мінімум 3 міс., оптимально — 6 міс. або довше
Стан пацієнта• Стабільний
• Без загострень протягом 6 міс.
Негативні симптоми • Стабільні та стійкі
• Мінімальна тривалість: 6 міс.
• Відповідно до вимог EMA, повинні спостерігатися домінуючі негативні симптоми (ступінь вираженості негативних симптомів більший, ніж позитивних)
• Відповідно до вимог FDA, повинні спостерігатися виражені негативні симптоми (переважання негативних симптомів над позитивними)
Симптоми в інших доменах • Стабільні й не домінуючі (наприклад, психотичні симптоми, депресія та екстрапірамідні симптоми)
Дизайн дослідження • У дослідженнях монотерапії попередньо повинна бути продемонстрована ефективність при лікуванні позитивних симптомів як препарату порівняння, так і досліджуваного препарату
• Пацієнти випадковим чином розподіляються до групи лікування експериментальним антипсихотичним препаратом або до контрольної групи
Результати • Покращення негативних симптомів продемонстроване у вигляді різниці між показником на початку дослідження і кінцевим показником у кінці дослідження відповідно до валідованої шкали
• Рекомендується демонстрація функціонального покращення, наприклад, покращення можливостей пацієнта, в якості основного вторинного результату
• Частота відповіді
• Вимірювання потенційно спотворюючих симптомів (наприклад, депресії, екстрапірамідних симптомів, позитивних симптомів, побічної дії лікарських засобів) з метою виключення хибнопозитивного результату

Клінічні дослідження препаратів для терапії негативних симптомів12-14

Клінічні дослідження засвідчили, що у пацієнтів у гострій фазі психозу при лікуванні антипсихотичними препаратами, порівняно з плацебо, спостерігалося достовірне полегшення позитивних та негативних симптомів шизофренії.
Але вплив на негативні симптоми зазвичай фіксувався лише на ранніх етапах терапії та був чітко взаємопов’язаний з ліквідацією психопродуктивної симптоматики. Тому результати багатьох досліджень складно інтерпретувати.
Немає чіткого розуміння того, чи було полегшення негативних симптомів безпосередньо спричинене дією ліків, чи стало вторинним ефектом, обумовленим усуненням позитивних, депресивних та екстрапірамідних симптомів 14.
Нові методи фармакотерапії шизофренії можуть вважатися ефективнішими, порівняно з антипсихотичними препаратами другого покоління, лише в тому випадку, якщо буде вирішена проблема купірування первинних негативних симптомів шизофренії.
Для оцінювання ефективності застосування 34 антипсихотичних препаратів у пацієнтів з негативними симптомами шизофренії був зроблений систематичний огляд та метааналіз досліджень 13.
Автори огляду розглядали дослідження антипсихотичних засобів на пацієнтах з домінуючими або вираженими негативними симптомами шизофренії. Оцінювався вплив препаратів на первинні негативні симптоми та вторинні негативні симптоми шизофренії.
Успішність лікування оцінювалася за середніми показниками зміни вираженості негативних симптомів за валідованою шкалою негативних симптомів.
Були проаналізовані дані 21 рандомізованого контрольованого дослідження (n = 3451). За їх підсумками, повідомлялося про значну кількість позитивних результатів терапії.
У ряді досліджень було показано, що у пацієнтів з вираженими негативними симптомами шизофренії антипсихотики оланзапін та кветіапін перевершували за ефективністю антипсихотик рисперидон. Однак результати були спотворені паралельним покращенням позитивних симптомів. У дослідженнях також не враховувалася депресія.
При лікуванні пацієнтів з домінуючими симптомами шизофренії антипсихотик амісульприд ефективніше купірував негативні симптоми шизофренії, ніж плацебо, в 4 дослідженнях (n = 590), оланзапін діяв краще, ніж галоперидол, в 1 невеликому дослідженні (n = 35), а карипразин перевершував рисперидон в одному великому, добре опрацьованому дослідженні (n = 456).
Слід зазначити, що речовина амісульприд, схвалена для лікування негативних симптомів шизофренії в декількох європейських країнах, істотно полегшувала стан пацієнтів і при депресії. Через що складно було оцінити, чи було покращення стану пацієнта спричинене ліквідацією первинних негативних симптомів, чи виникало на тлі дії ліків на інший домен симптомів (хибнопозитивна дія).
У дослідженні антипсихотика карипразину була передбачена вступна фаза, яка підтверджує, що негативні симптоми були стабільними, а депресивні та позитивні симптоми – мінімальними.
Результати дослідження карипразину продемонстрували, що, порівняно з рисперидоном, відбувається вираженіше полегшення негативних симптомів. Результати не були спотворені. Не було впливу препарату на симптоми депресії або позитивні симптоми шизофренії. Крім того, не було зафіксовано відмінностей у появі екстрапірамідних побічних дій як при лікуванні карипразином, так і рисперидоном.
У цілому, автори метааналізу дійшли до висновку: в дослідженнях, у яких брали участь хворі з вираженими негативними симптомами шизофренії, результати дії антипсихотиків на негативні симптоми шизофренії були більше спотворені, ніж при вивченні груп пацієнтів з домінуючими негативними симптомами.
У пацієнтів з вираженими негативними симптомами покращення стану часто наставало за рахунок полегшення вторинних негативних симптомів. У пацієнтів з домінуючими негативними симптомами препарати частіше впливали на первинні негативні симптоми 13.


Лікування негативних симптомів: висновки

Дослідження антипсихотика карипразину, порівняно з рисперидоном, показало, що при прийомі карипразину настає покращення стану пацієнта, обумовлене саме зниженням тяжкості первинних негативних симптомів шизофренії. Отримати достовірний результат тестів дозволив продуманий дизайн дослідження: виключення ризику впливу на результати випробувань позитивних симптомів шизофренії, депресії та екстрапірамідних небажаних явищ.
При лікуванні хворих із негативними симптомами шизофренії амісульпридом таких достовірних даних отримати не вдалося, оскільки спостерігалося паралельне зниження тяжкості депресії.
У червні 2019 року вийшла стаття Джанкарло Червери (Giancarlo Cerveri) зі співавторами14, у якій до алгоритму лікування негативних симптомів шизофренії був включений карипразин. Карипразин зробили препаратом першої лінії терапії. При недостатності ефекту від застосування карипразину було рекомендовано призначати пацієнтам амісульприд14.


Немедикаментозні методи лікування шизофренії

Зважаючи на неоднорідність клінічної картини шизофренії, лікарям необхідно включати до схеми лікування, поряд з медикаментозною терапією, методи психосоціальної корекції. Необхідний індивідуальний комплексний план лікування кожного пацієнта.
Важливо роз’яснювати пацієнтові необхідність вибору здорового способу життя, виконання посильних фізичних вправ, дотримання режиму сну – неспання, відмови від шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголю).
Також важливо соціалізувати пацієнта, для чого розроблені спеціальні методики:
— навчання навичкам взаємодії в соціумі;
— когнітивно-поведінкова терапія;
— сімейна психотерапія та реабілітація15.

Крім того, можуть бути призначені додаткові методи лікування в клініці.
Наприклад, періодична транскраніальна магнітна стимуляція – неінвазивний вплив на кору головного мозку. Пацієнти добре переносять таке лікування, а дослідження показали його безпечність.
Раніше дані метааналізу підтверджували, що стимуляція ефективно діє на пацієнтів з негативними симптомами шизофренії.
16–20 Однак дослідження (2007-2011 рр., n = 175) не виявило переваг активної стимуляції кори головного мозку, порівняно з ситуацією, коли процедура для пацієнтів була тільки змодельована, а впливу не виявлялося21. Але, незважаючи на суперечливі дані, вивчення можливостей методу та його модифікацій (стимуляція постійним струмом), ймовірно, буде продовжено, оскільки існує медична потреба в пошуку нових методів купірування негативних симптомів шизофренії22.

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019)
№1772 від 12.08.2019

Джерела:

 1. Rabinowitz, J., Berardo, C. G., Bugarski-Kirola, D. & Marder, S. Association of prominent positive and prominent negative symptoms and functional health, well-being, healthcare-related quality of life and family burden: A CATIE analysis. Schizophr. Res. 150, 339–342 (2013).
 2. Alonso, J. et al. Health-related quality of life (HRQL) and continuous antipsychotic treatment: 3-year results from the schizophrenia health outcomes (SOHO) study. Value Heal. 12, 536–543 (2009).
 3. Harvey, P. D. et al. Functional impairment in people with schizophrenia: Focus on employability and eligibility for disability compensation. Schizophr. Res. 140, 1–8 (2012).
 4. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizophrenia – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 5. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 6. Buchanan, R. W. Persistent Negative Symptoms in Schizophrenia: An Overview. Schizophr. Bull. 33, 1013–1022 (2007).
 7. Möller, H. J. & Czobor, P. Pharmacological treatment of negative symptoms in schizophrenia. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 265, 567–578 (2015).
 8. Laughren, T. & Levin, R. Food and Drug Administration perspective on negative symptoms in schizophrenia as a target for a drug treatment claim. Schizophr. Bull. 32, 220–222 (2005).
 9. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizophrenia. (2012).
 10. Marder, S. R., Daniel, D. G., Alphs, L., Awad, A. G. & Keefe, R. S. E. Methodological issues in negative symptom trials. Schizophr. Bull. 37, 250–254 (2011).
 11. Marder, S. R. et al. Issues and perspectives in designing clinical trials for negative symptoms in schizophrenia. Schizophr. Res. 150, 328–333 (2013).
 12. Leucht, S. et al. Sixty years of placebo-controlled antipsychotic drug trials in acute schizophrenia: Systematic review, Bayesian meta-analysis, and meta-regression of efficacy predictors. Am. J. Psychiatry 174, 927–942 (2017).
 13. Krause, M. et al. Antipsychotic drugs for patients with schizophrenia and predominant or prominent negative symptoms: a systematic review and meta-analysis. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 268, 625–639 (2018).
 14. Cerveri, G., Gesi, C. & Mencacci, C. Pharmacological treatment of negative symptoms in schizophrenia: update and proposal of a clinical algorithm. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 15, 1525–1535 (2019).
 15. Mueser, K. T., Deavers, F., Penn, D. L. & Casssisi, J. E. Psychosocial treatments for schizophrenia. Annu. Rev. Clin. Psychol. 9, 465–497 (2013).
 16. Aleman, A. et al. Treatment of negative symptoms: Where do we stand, and where do we go? Schizophr. Res. 186, 55–62 (2016).
 17. Shi, C., Yu, X., Cheung, E. F. C., Shum, D. H. K. & Chan, R. C. K. Revisiting the therapeutic effect of rTMS on negative symptoms in schizophrenia: A meta-analysis. Psychiatry Res. 215, 505–513 (2014).
 18. Dlabač-de Lange, J. J., Knegtering, R. & Aleman, A. Repetitive transcranial magnetic stimulation for negative symptoms of schizophrenia: Review and meta-analysis. J. Clin. Psychiatry 71, 411–418 (2010).
 19. Freitas, C., Fregni, F. & Pascual-Leone, A. Meta-analysis of the effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on negative and positive symptoms in schizophrenia. Schizophr. Res. 108, 11–24 (2009).
 20. Prikryl, R. & Kucerova, H. P. Can repetitive transcranial magnetic stimulation be considered effective treatment option for negative symptoms of schizophrenia? J. ECT 29, 67–74 (2013).
 21. Wobrock, T. et al. Left prefrontal high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of schizophrenia with predominant negative symptoms: A sham-controlled, randomized multicenter trial. Biol. Psychiatry 77, 979–988 (2015).
 22. Remington, G. et al. Treating Negative Symptoms in Schizophrenia: an Update. Curr. Treat. Options Psychiatry 3, 133–150 (2016).
 23. Reagila SmPC

Neuropsychiatric Disease and Treatment

Фармакологічне лікування негативних симптомів шизофренії: нові дані та алгоритми терапії.
Cerveri G1, Gesi C2, Mencacci C2.
Neuropsychiatr Dis Treat. 2019 Jun 5; 15:1525-1535.
«Таким чином, ми можемо рекомендувати застосування карипразину в якості першої лінії фармакологічного лікування при шизофренії з домінуючими негативними симптомами».

Lancet

Монотерапія карипразином, порівняно з рисперидоном, для лікування домінуючих негативних симптомів у пацієнтів з шизофренією: рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване дослідження.
Németh G, Laszlovszky I, Czobor P, Szalai E, Szatmári B, Harsányi J, Barabássy A, Debelle M, Durgam S, Bitter I, Marder S, Fleischhacker WW
Lancet 2017; 389(10074):1103-1113.
«Карипразин перевершив інші антипсихотичні препарати другого покоління при лікуванні домінуючих негативних симптомів шизофренії. Пацієнти, у яких спостерігається ослаблення позитивних симптомів шизофренії, але існують виражені негативні симптоми шизофренії, для зниження ризику інвалідизації можуть, нарівні з іншим антипсихотиком, отримувати карипразин».
Login to Unlock

Механізм дії препарату Реагіла®Механізм дії препарату Реагіла®

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Терапевтичний ефект карипразину забезпечується комбінацією частков(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Терапевтичний ефект карипразину забезпечується комбінацією частков

Далі…
Login to Unlock

Препарат Реагіла®: дія на негативні…Препарат Реагіла®: дія на негативні…

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Негативні симптоми шизофренії можуть виникати у вигляді первинних (Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Негативні симптоми шизофренії можуть виникати у вигляді первинних

Далі…

Приєднатися до Клубу

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).