У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх

Дія препарату Реагіла® на первинні та вторинні негативні симптоми шизофренії

 • Застосування карипразину може дозволити полегшувати широкий спектр симптомів шизофренії, в тому числі негативні симптоми шизофренії1,5-7
 • Як було показано в дослідженні, присвяченому дії карипразину на пацієнтів із негативними симптомами шизофренії, полегшення негативних симптомів при лікуванні карипразином настає незалежно від купірування позитивних симптомів шизофренії1
 • Забезпечення контролю над негативними симптомами при застосуванні карипразину теж не взаємопов’язане із полегшенням депресивних симптомів1
 • Контроль негативних симптомів також не пов’язаний з усуненням екстрапірамідних розладів (ЕПР)1

У даному розділі:

Проблема псевдоспецифічності

Карипразин – це перший і єдиний антипсихотичний препарат, ефективність якого була продемонстрована у великомасштабному дослідженні, спеціально розробленому для оцінювання впливу лікування на хворих на шизофренію з домінуючими стійкими негативними симптомами1. Ряд антипсихотичних препаратів може краще полегшувати негативні симптоми шизофренії, порівняно з плацебо або іншими антипсихотиками, що було засвідчено в дослідженнях, де розглядалися усі симптомокомплекси шизофренії2.


У чому різниця?

На жаль, купірування негативних симптомів, які виникають під час загострення шизофренії, неоднозначно демонструє дієвість лікування негативних симптомів шизофренії при застосуванні того чи іншого антипсихотика. Труднощі оцінки пов’язані з тим, що негативні симптоми шизофренії можна розділити на первинні (істинні прояви шизофренії) та вторинні негативні симптоми (явища, які виникають через вплив ряду факторів: позитивні симптоми, поява побічних дій антипсихотичної терапії). Включення пацієнтів із вторинними негативними симптомами до клінічних досліджень препаратів призводить до труднощів трактування результатів та їхньої неправильної інтерпретації. Може спостерігатися непряма терапевтична дія препарату на негативні симптоми шизофренії.

Якщо пацієнти нестабільні та присутні вторинні негативні симптоми, є ймовірність того, що видиме полегшення негативних симптомів пов’язане з одночасною ліквідацією симптомів, характерних для інших доменів (наприклад, депресії, психозу, екстрапірамідальних симптомів). Реального полегшення негативних симптомів як таких не відбувається 3.

Це явище називається псевдоспецифічністю.


Яким чином можуть бути продемонстровані справжні ефекти лікування негативних симптомів?

Ретельно розроблена тактика дослідження, спрямованого на оцінку негативних симптомів шизофренії, повинна дозволити побачити процес реального впливу препарату на негативні симптоми шизофренії, виключаючи вплив на симптоми інших доменів4.

Це може бути досягнуто за рахунок застосування ряду критеріїв включення і виключення, а також тактики оцінки результатів, спрямованих на виявлення змін у симптомах, які можуть пояснити вплив препарату на первинні або вторинні симптоми шизофренії.

У дослідженні впливу карипразину на негативні симптоми шизофренії взяли участь дорослі пацієнти (18-65 років) із підтвердженим діагнозом «шизофренія», з домінуючими негативними симптомами шизофренії та майже не вираженими позитивними симптомами.

Були дотримані жорсткі принципи включення пацієнтів до досліджуваної групи для того, щоб простежити зміну саме первинних негативних симптомів у відповідь на застосування препарату 1.

Загальні критерії включення1
Пацієнти повинні були перебувати у стабільному стані протягом періоду не менше 6 місяців до скринінгу (без госпіталізації, виражених загострень або тюремного ув’язнення)
Домінуючі негативні симптоми протягом 6 місяців (на підставі медичних записів або судження дослідника)
Оцінка чинників негативних симптомів за шкалою PANSS (PANSS-FSNS) ≥24 на момент скринінгу та протягом вступного періоду
Оцінка ≥ 4 не менше ніж за 2 із 3 основних показників негативних симптомів за шкалою PANSS (притуплений афект, пасивний або апатичний стан, соціальне відчуження, відсутність спонтанності та плавного потоку мовлення)
Відхилення результатів оцінки за шкалою PANSS-FSNS менше ніж на 25% від оцінки на момент скринінгу протягом вступного періоду
Загальні критерії виключення
Нестабільний стан
Оцінка факторів позитивних симптомів за шкалою PANSS (PANSS-FSPS) ≥ 16
Підвищення оцінки за шкалою PANSS-FSPS на 25% або більше протягом вступного періоду
Спеціальні критерії виключення для оцінки псевдоспецифічності
Позитивні симптоми: оцінка ≥ 4 за 2 або більше показниками оцінки позитивних симптомів PANSS: маячення, галюцинаторна поведінка, відчуття власної величі, підозрілість або незвичайний зміст думок
Помірні або тяжкі депресивні симптоми: загальний бал ≥ 6 за шкалою оцінки шизофренії Калгарі (CDSS)
Клінічно значущий паркінсонізм: дослідник поставив > 3 балів за сумою перших восьми показників шкали Сімпсона-Ангус

Купірування негативних симптомів1

Ніяких відмінностей між дією карипразину та рисперидону в змінах оцінки за шкалою PANSS-FSPS щодо вихідних значень не спостерігалося. Це свідчить про те, що результати оцінки негативних симптомів не пов’язані з покращенням позитивних симптомів.

Купірування негативнмх симптомівКупірування негативнмх симптомів

Джерело: Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–13 (2017)1 (Графічне представлення текстових даних)

Середня зміна псевдоспецифічних параметрів щодо вихідних значень


Отримані результати виключають непрямі ефекти, пов’язані з впливом прийому препарату на позитивні, депресивні або екстрапірамідні симптоми, які призводять до опосередкованого купірування негативних симптомів. Це вказує на той факт, що полегшення негативних симптомів за допомогою карипразину не можна вважати псевдоспецифічним ефектом8.


(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019)

Джерела:

 1. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 2. Krause, M. et al. Antipsychotic drugs for patients with schizophrenia and predominant or prominent negative symptoms: a systematic review and meta-analysis. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 268, 625–639 (2018).
 3. Buchanan, R. W., Breier, A., Kirkpatrick, B., Ball, P. & Carpenter, W. T. Positive and negative symptom response to clozapine in schizophrenic patients with and without the deficit syndrome. Am. J. Psychiatry 155, 751–760 (1998).
 4. Marder, S. R., Daniel, D. G., Alphs, L., Awad, A. G. & Keefe, R. S. E. Methodological issues in negative symptom trials. Schizophr. Bull. 37, 250–254 (2011).
 5. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
 6. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
 7. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
 8. Reagila SmPC.

Lancet

Монотерапія карипразином та рисперидоном при лікуванні домінуючих негативних симптомів у пацієнтів із шизофренією: рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване дослідження
Németh G, Laszlovszky I, Czobor P, Szalai E, Szatmári B, Harsányi J, Barabássy Á, Debelle M, Durgam S, Bitter I, Marder S, Fleischhacker WW.
Lancet 2017; 389(10074):1103-1113.
«…вимірювання псевдоспецифічності підтверджують, що полегшення домінуючих негативних симптомів у пацієнтів, які отримували карипразин, відбувалося незалежно від дії на інші симптоми: позитивні, депресивні, екстрапірамідні симптоми, які, як відомо, впливають на негативні симптоми»1
Login to Unlock

Препарат Реагіла®: дія на негативні…Препарат Реагіла®: дія на негативні…

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Негативні симптоми шизофренії можуть виникати у вигляді первинних (Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Негативні симптоми шизофренії можуть виникати у вигляді первинних

Далі…
Login to Unlock

Препарат Реагіла®: щоденний контрол…Препарат Реагіла®: щоденний контрол…

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Полегшення негативних симптомів шизофренії має супроводжуватися по(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Полегшення негативних симптомів шизофренії має супроводжуватися по

Далі…

Приєднатися до Клубу

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).