У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх

Можливості застосування препарату Реагіла® для лікування пацієнтів із загостренням шизофренії

 • Карипразин – діюча речовина препарату Реагіала, схваленого для лікування хворих на шизофренію в Російській Федерації, Європі та США1,2.
 • Карипразин може купірувати агресію і ворожість у пацієнтів з гострими симптомами шизофренії3.

У даному розділі:

Обґрунтування переваг застосування карипразин

Після встановлення діагнозу шизофренії лікуючим лікарям, пацієнтам та членам їхніх сімей необхідно прийняти важливі рішення щодо лікування. Хоча очевидно, що покращення стану при шизофренії дозволяє досягти регулярний прийом антипсихотичних препаратів, відсоток пацієнтів, які не дотримуються режиму терапії, високий – від 20% до 56% 4. Для підвищення комплаєнсу і збільшення шансів виходу в тривалу ремісію пацієнт повинен отримувати препарат, який дієво полегшує симптоми шизофренії, добре переноситься та зручний для застосування6.
Вибір препарату Реагіла (діюча речовина – карипразин) на старті терапії шизофренії може бути обумовлений широким спектром короткострокової та пролонгованої7 дії карипразину на симптоми шизофренії: можливістю полегшення позитивних симптомів1 і стійких негативних симптомів1,8. А також пов’язаний зі сприятливим профілем переносимості препарату: низький ризик збільшення маси тіла, невелика ймовірність виникнення седативного ефекту, кардіометаболічна нейтральність10. Крім того, препарат необхідно приймати 1 раз на добу, незалежно від прийому їжі1, що зручно для пацієнта.
Завдяки даним характеристикам, карипразин може бути розглянутий як оптимальний препарат для лікування хворих на шизофренію.


Короткострокові дослідження можливостей застосування карипразину

Можливості застосування карипразину при загостренні шизофренії були продемонстровані в ході 3 досліджень, у яких взяли участь дорослі пацієнти. Кожне дослідження включало період підготовки (1 тиждень), період лікування (6 тижнів), період подальшого спостереження за станом пацієнтів для оцінювання переносимості лікування препаратом (2 тижні). Частина пацієнтів приймали фіксовані дози препарату, для частини пацієнтів дози коригувалися в ході дослідження. Діапазон доз карипразину становив 1,5-9 мг/добу (максимальна схвалена доза карипразину становить 6 мг/добу)1.
У кожному дослідженні оцінювалася зміна стану пацієнта від початку терапії до 6 тижнів лікування. Застосовувалася шкала позитивних і негативних симптомів – PANSS. Додатково дослідники відстежували зміни показань шкали загального клінічного враження – ступінь тяжкості захворювання (CGI-S)11-13.
Дані дослідження продемонстрували, що лікування карипразином, порівняно з плацебо, дозволило купірувати загострення шизофренії у дорослих пацієнтів11-13.
Результативність терапії карипразином була схожа з лікуванням іншими антипсихотичними препаратами9.


Дослідження 111 (Identifier ClinicalTrials.gov: NCT00694707)

Дослідження 1, фаза 2b являло собою міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване і контрольоване препаратом порівняння вивчення можливостей прийому карипразину. Дози препаратів були фіксованими. Період проведення випробування – з червня 2008 року по серпень 2009 року. Пацієнти були рандомізовані (1 : 1: 1 : 1 : 1) в групи:
плацебо – один раз на добу (n = 151);
карипразину – 1,5 мг/добу (n = 145);
карипразину – 3,0 мг/добу (n = 147);
карипразину – 4,5 мг (n = 148);
рисперидону – 4,0 мг/добу (включений для підтвердження результатів дослідження, n = 141).
Різниця у зміні показань шкали РАNSS (первинна ефективність) та шкали CGI-S (вторинна ефективність) за період від початку лікування до 6 тижнів терапії була статистично значущою на користь кожної дози карипразину (1,5, 3, і 4,5 мг/добу), порівняно з плацебо. Показники групи рисперидону також відрізнялися від плацебо за обома критеріями. Відмінності показників групи карипразину (для кожної дози карипразину на 1 тижні для карипразину 3 і 4,5 мг, 2 тижні для карипразину 1,5 мг) та групи плацебо, отримані на початку дослідження, зберігалися до кінця випробування. Незважаючи на те, що істотне покращення стану пацієнтів, порівняно із самопочуттям учасників групи плацебо, спостерігалося вже при прийомі найнижчої досліджуваної дози карипразину (1,5 мг/добу), суттєвіші ефекти лікування спостерігалися при застосуванні дози 3,0 мг/добу і 4,5 мг/добу.

Дослідження 1. Зміна загальної оцінка за шкалою PANSS по тижням

Зміна загальної оцінка за шкалою PANSS по тижнямЗміна загальної оцінка за шкалою PANSS по тижням


Дослідження 213 (Identifier ClinicalTrials.gov: NCT01104766)

Дослідження 2, фаза 3 являло собою міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване і контрольоване активним препаратом дослідження у паралельних групах. Дози препаратів були фіксовані. Період проведення – з квітня 2010 року по грудень 2011 року.
Пацієнти були рандомізовані (1 : 1 : 1 : 1) в групи:
плацебо – 1 раз/добу (n = 153);
карипразину – 3 мг/добу (n = 155); карипразину – 6 мг/добу (n = 157);
арипіпразолу – 10 мг/добу (включений для підтвердження чутливості аналізу, n = 152).
Різниця у зміні показників шкали РАNSS (первинна ефективність) та шкали CGI-S (вторинна ефективність) за період від початку лікування до 6 тижнів терапії була статистично значущою на користь кожної дози карипразину, порівняно з плацебо.
Показники групи арипіпразолу також відрізнялися від плацебо за обома критеріями. У групах карипразину статистично значуща відмінність від плацебо була досягнута на 1-му і 3-му тижнях застосування 6 і 3 мг/добу відповідно. Відмінності зберігалися до кінця дослідження.

Дослідження 2. Зміна загальної оцінки за шкалою PANSS за тижнями

Дослідження 2. Зміна загальної оцінки за шкалою PANSS за тижнямиДослідження 2. Зміна загальної оцінки за шкалою PANSS за тижнями


Дослідження 312 (Identifier ClinicalTrials.gov: NCT01104779)

Дослідження 3, фаза 3 являло собою багатоцентрове, міжнародне, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження у паралельних групах. Дози препаратів були фіксовані, а також могли змінюватися. Дата проведення – з квітня 2010 року по грудень 2011 року. Пацієнти були рандомізовані (1 : 1 : 1) в групи:
група карипразину – прийом 3-6 мг/добу (n = 151);
група карипразину – 6-9 мг (n = 148);
плацебо (n = 147).
Дози карипразину поступово підвищували протягом перших 2 тижнів дослідження до 3 мг (група 3-6 мг/добу) або 6 мг/добу (група 6-9 мг/добу). При недостатній відповіді на лікування доза карипразину могла бути поступово збільшена максимум до 6 мг (група 3-6 мг/добу) або 9 мг (група 6-9 мг/добу), починаючи з кінця 2 тижня. Дозування карипразину було фіксованим з кінця 3 тижня до 6 тижня.
Різниця у зміні показань шкали РАNSS (первинна ефективність) та шкали CGI-S (вторинна ефективність) за період від початку лікування до 6 тижнів терапії була статистично значущою на користь кожної групи лікування карипразином, порівняно з плацебо.
У групах карипразину статистично значущої відмінності від плацебо було досягнуто, починаючи з 1 тижня терапії у групі лікування карипразином 6-9 мг/добу та на 2 тижні в групі 3-6 мг/добу. Статистичні відмінності зберігалися до кінця дослідження в обох групах лікування карипразином.

Дослідження 3. Зміна загальної оцінки за шкалою PANSS по тижнях

Дослідження 3. Зміна загальної оцінки за шкалою PANSS по тижняхДослідження 3. Зміна загальної оцінки за шкалою PANSS по тижнях


Корекція стану ворожості

Агресивна поведінка при шизофренії може бути спричинена різними факторами, включаючи зловживання психоактивними речовинами, недотримання режиму прийому препаратів, дитячі психотравми, розлад поведінки, низький рівень життя14.
Більшість пацієнтів з шизофренією не агресивні, але у них підвищений ризик появи ворожої або агресивної поведінки15,16.
Ворожість, для якої характерні дратівливість, гнів, образливість або агресія, – це не те ж саме, що буйна поведінка, але ворожість може переходити в лють і неконтрольовану агресивну поведінку17. Вираження ворожості та агресія – часті причини госпіталізації хворих на шизофренію, їх стигматизації, тюремного ув’язнення, інвалідизації внаслідок участі у бійках18.
Прийом атипових антипсихотичних препаратів може сприяти зниженню рівня ворожості та агресії у хворих на шизофренію19.


Дія карипразину при проявах ворожості у пацієнта

Був зроблений зведений ретроспективний аналіз даних трьох досліджень, у яких були продемонстровані позитивні результати дії карипразину на пацієнтів із вираженим загостренням шизофренії та високим рівнем ворожості до оточуючих. Усіх пацієнтів, які брали участь у дослідженнях, можна було віднести до двох груп: група, яка отримувала карипразин (n = 1024) у дозах 1,5-9 мг/добу та група плацебо (n = 442)3.
Ступінь ворожості пацієнтів відстежували за середнім балом показника ворожості (P7) за шкалою PANS. Оцінювали вербальні та невербальні прояви гніву й образи, включаючи сарказм, пасивно-агресивну поведінку, словесні образи та фізичну агресію20.
Тести проводили від початку лікування до 6 тижня терапії.
Бали призначалися за наступним алгоритмом: від 1 (відсутність ворожості) до 7 (надзвичайна ворожість, включаючи виражений гнів, неконтактність або фізичне насильство)20.
Середню зміну показника ворожості РАNSS щодо вихідних даних оцінювали серед усіх хворих і в підгрупах пацієнтів, розподілених за зростанням вихідних рівнів ворожості:
— мінімально тяжкий ступінь (бал ≥ 2: сумнівна патологія/верхня межа норми);
— легкий ступінь (бал ≥ 3: непряме або стримане вираження гніву, включаючи сарказм, неповагу, ворожу експресію, рідко – дратівливість);
— середній ступінь (бал ≥ 4: виражено вороже ставлення, часто – дратівливість, пряме вираження гніву або образи).
Для перевірки можливості зменшення проявів ворожості на тлі лікування карипразином були проведені додаткові дослідження з метою коригування можливих спотворюючих ефектів, спричинених ліквідацією позитивних симптомів або розвитком седативної дії 3.
Серед усіх пацієнтів різниця у зміні показника ворожості за шкалою PANSS щодо вихідної оцінки до 6 тижня терапії була статистично значущою на користь карипразину. Причому зниження вираженості симптому спостерігалося при кожному обстеженні з 1 тижня прийому препарату до 6 тижня.

Показник ворожості за шкалою PANSS: зміни під час лікування. Усі пацієнти3

Показник ворожості за шкалою PANSS: зміни під час лікування. Усі пацієнтиПоказник ворожості за шкалою PANSS: зміни під час лікування. Усі пацієнти


В аналізі рівня ворожості у підгрупах були відзначені статистично значущі відмінності у зміні середніх значень показника до 6 тижня лікування. Позитивні зміни спостерігалися у пацієнтів, які приймали карипразин.
До 6 тижня лікування у групі карипразину був помітний взаємозв’язок між вираженішим зниженням рівня ворожості серед найагресивніших на початку терапії пацієнтів (з вихідним значенням показника ворожості ≥4)3.

Показник ворожості за шкалою PANSS: зміна рівня вираженості симптому на тлі лікування у підгрупах3

Показник ворожості за шкалою PANSSПоказник ворожості за шкалою PANSS

Даний ретроспективний аналіз показав, що застосування карипразину може мати специфічну дію і сприяти зниженню рівня ворожості. При цьому седативна дія не відіграє ніякої ролі. Покращення найбільше помітне у пацієнтів із початково високим рівнем ворожості та агресії3.
Карипразин може бути прийнятним варіантом лікування для пацієнтів з гострою шизофренією та ворожою поведінкою.


(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) №1772 від 12.08.2019. З інструкцією можна ознайомитися на сайті

Джерело:

 1. Reagila SmPC.
 2. FDA. Vraylar Label. (2017).
 3. Citrome, L., Durgam, S., Lu, K., Ferguson, P. & Laszlovszky, I. The effect of Cariprazine on hostility associated with schizophrenia: Post hoc analyses from 3 randomized controlled trials. J. Clin.
 4. Lacro, J. P., Dunn, L. B., Dolder, C. R., Leckband, S. G. & Jeste, D. V. Prevalence of and risk factors for medication nonadherence in patients with schizophrenia: A comprehensive review of recent literature. J. Clin. Psychiatry 63, 892–909 (2002).
 5. Novick, D. et al. Predictors and clinical consequences of non-adherence with antipsychotic medication in the outpatient treatment of schizophrenia. Psychiatry Res. 176, 109–113 (2010).
 6. Martin, L. R., Williams, S. L., Haskard, K. B. & DiMatteo, M. R. The challenge of patient adherence. Ther Clin Risk Manag. 1, 189–199 (2005).
 7. Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).
 8. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 9. Leucht, S. et al. Sixty years of placebo-controlled antipsychotic drug trials in acute schizophrenia: Systematic review, Bayesian meta-analysis, and meta-regression of efficacy predictors. Am. J. Psychiatry 174, 927–942 (2017).
 10. Citrome, L. Activating and sedating adverse effects of second-generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia and major depressive disorder: Absolute risk increase and number needed to harm. J. Clin. Psychopharmacol. 37, 138–147 (2017).
 11. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
 12. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
 13. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
 14. Volavka, J. & Citrome, L. Pathways to aggression in schizophrenia affect results of treatment. Schizophr. Bull. 37, 921–929 (2011).
 15. Volavka, J. et al. Efficacy of antipsychotic drugs against hostility in the European First-Episode Schizophrenia Trial (EUFEST). J. Clin. Psychiatry 72, 955–961 (2011).
 16. Walsh, E., Buchanan, A. & Fahy, T. Violence and schizophrenia: Examining the evidence. Br. J. Psychiatry 180, 490–495 (2002).
 17. Witt, K., van Dorn, R. & Fazel, S. Risk Factors for Violence in Psychosis: Systematic Review and Meta-Regression Analysis of 110 Studies. PLoS One 8, e55942 (2013).
 18. Ahmed, A. O., Hunter, K. M., van Houten, E. G., Monroe, J. M. & Bhat, I. A. Cognition and other targets for the treatment of aggression in people with schizophrenia. Ann Psychiatry Ment Heal. 2, 1004 (2014).
 19. Krakowski, M. I., Czobor, P., Citrome, L., Bark, N. & Cooper, T. B. Atypical antipsychotic agents in the treatment of violent patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. Arch. Gen. Psychiatry 63, 622–629 (2006).
 20. Kay, S. R. Positive and negative syndromes in schizophrenia: Assessment and research. (Psychology Press, 1991).

CNS Drugs

Карипразин: препарат для лікування шизофренії. Огляд
Garnock-Jones KP.
CNS Drugs 2017; 31(6):513-525.
«У дослідженнях фаз IIb та III тривалістю 6 тижнів карипразин був значно ефективнішим, ніж плацебо. Його застосування сприяло полегшенню симптомів шизофренії, включаючи покращення загальних показників за шкалою позитивних і негативних синдромів (PANSS)… Карипразин є корисним доповненням до методів лікування шизофренії….»
Login to Unlock

Тривале лікування препаратом Реагіл…Тривале лікування препаратом Реагіл…

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Атипові антипсихотичні препарати повинні бути ефективними протягом(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Атипові антипсихотичні препарати повинні бути ефективними протягом

Далі…
Login to Unlock

Препарат Реагіла®: дія на негативні…Препарат Реагіла®: дія на негативні…

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Негативні симптоми шизофренії можуть виникати у вигляді первинних (Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Негативні симптоми шизофренії можуть виникати у вигляді первинних

Далі…

Приєднатися до Клубу

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).