У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх
wooden-background

Валідація PANSS для оцінки двофакторних негативних симптомів

  • Шкала оцінки позитивних і негативних симптомів (PANSS) – це шкала оцінки психопатології пацієнтів із шизофренією, яка найчастіше застосовується.
  • Кореляційний аналіз засвідчив, що PANSS дозволяє виявляти двофакторну відмінність на симптоматичному, поведінковому та нервовому рівнях.
  • Справжні цифри свідчать про цінність PANSS у дослідженнях негативних симптомів, але також вказують на її недоліки у деяких доменах негативних симптомів.
  • Поведінкові та нейровізуалізаційні дані можуть бути додатковим підтвердженням клінічних показників.

У даному розділі:

Загальновизнано, що негативні симптоми шизофренії складаються із п’яти доменів (асоціальність, ангедонія, абулія, сплощений афект та алогія) і, як мінімум, із двох окремих факторів, які складають негативні симптоми:

амотивація (у тому числі абулія, асоціальність та ангедонія);

порушення експресії (у тому числі сплощений афект та алогія).

Дослідження Калюжної зі співавторами (Kaliuzhna et al.) було спрямоване на оцінювання того, чи підтримує шкала оцінки позитивних і негативних симптомів (PANSS) – шкала, яка найчастіше використовується для оцінювання психопатології пацієнтів із шизофренією – двофакторну відмінність між амотивацією та порушенням експресії, аналогічно новішій шкалі короткої оцінки негативних симптомів (BNSS) на клінічному, поведінковому та нейронному рівнях.
Кореляційний аналіз на усіх трьох рівняхсимптоматичному, поведінковому та нейронному — виявив, що PANSS дійсно зберігає двофакторну відмінність.
На клінічному рівні кореляція в межах одних і тих же факторів BNSS та PANSS була значно сильнішою, ніж на стику двох факторів. Це показує, що фактори BNSS і PANSS відображають подібні кластери симптомів, навіть якщо між шкалами існують відмінності.
На поведінковому рівні виявлено, що фактор амотивації PANSS специфічно пов’язаний із дисконтуванням винагороди за фізичне зусилля, однак фактор порушення експресії не показав такого зв’язку. Розмір спостережуваного ефекту амотивації PANSS менший, ніж фактор амотивації за BNSS, що «можна пояснити обмеженням PANSS соціальною амотивацією, яка не охоплює увесь спектр симптомів амотивації», і тим фактом, що BNSS – шкала, спеціально спрямована на негативні симптоми. Ще один доказ – сильніша кореляція між амотивацією PANSS та асоціальністю BNSS (що відповідає соціальній амотивації), порівняно з кореляцією між амотивацією PANSS та ангедонією BNSS (яку PANSS не вимірює).
На рівні нейронів це дослідження також підтвердило, що «зменшення зміни лівого вентрального стріарного сигналу під час очікування винагороди вибірково пов’язане з амотивацією PANSS, але не з порушенням експресії», навіть не дивлячись на те, що спостережуваний розмір ефекту був трохи менший на PANSS, аніж на BNSS.
Автори відзначають, що обмеження PANSS при розгляді різних аспектів негативних симптомів полягають у тому, що PANSS, в основному, оцінює поведінкові аспекти симптомів пацієнтів та ігнорує внутрішній досвід; вона не вимірює ангедонію, а визначення абулії не відповідає її нинішній концептуалізації.
Результати цього дослідження засвідчили, що PANSS «чітко дозволяє відрізнити амотивацію від порушення експресії, оскільки вона вибірково стосується конкретних аспектів поведінки і функції мозку». Отже, повторний аналіз та обмін існуючими наборами даних, отриманих на підставі PANSS, будуть можливі для подальшого обґрунтування відмінності між двома факторами. Крім того, клінічні показники можуть підтверджуватися поведінковими та нейровізуалізаційними даними.

Schizophrenia Research

Клінічна, поведінкова та нейронна валідація фактора амотивації PANSS
Kaliuzhna M, Kirschner M, Carruzzo F, et al.
Schizophrenia Research, https://doi.org/10.1016/j.schres.2020.04.018
«Наші результати є структурним елементом для оцінювання великих попередніх досліджень поведінки та візуалізації мозку з використанням PANSS з точки зору вибіркового ставлення до доменів негативних симптомів, таких як амотивація і порушення експресії. Цей підхід особливо цінний, оскільки він дозволяє створювати набори даних з великими розмірами вибірки та розширює можливості виявлення механізмів, які лежать в основі негативних симптомів. Ці методологічні результати також сприяють розвитку відкритої науки, дозволяючи обмінюватися даними для побудови таких великих вибірок. Таким чином, надійний зв’язок різних доменів негативних симптомів із конкретними патофізіологічними механізмами, такими як порушення в обробці винагороди, може створити конкретну мету для біологічних і психосоціальних заходів впливу».
Login to Unlock

Препарат Реагіла®: дія на негативні…Препарат Реагіла®: дія на негативні…

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Негативні симптоми шизофренії можуть виникати у вигляді первинних (Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Негативні симптоми шизофренії можуть виникати у вигляді первинних

Далі…
Login to Unlock

Негативні симптоми: детальна інформ…Негативні симптоми: детальна інформ…

Негативні симптоми – це симптоми, пов’язані з втратою або відсутністю мотивації та зацікавленості, або вираження емоцій. Доказово не підтримуєНегативні симптоми – це симптоми, пов’язані з втратою або відсутністю мотивації та зацікавленості, або вираження емоцій. Доказово не підтримує

Далі…

Приєднатися до Клубу

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).