У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх

Взаємодія лікарських засобів

 • Спільне застосування карипразину із сильними або помірними інгібіторами CYP3A4 протипоказане1.
 • Карипразин може мати лікарські взаємодії із субстратами P-глікопротеїну (P-gp) та гормональними контрацептивами, спільне застосування засобів із карипразином слід ретельно контролювати1.
 • Карипразин є препаратом центральної дії, і це означає, що він може знижувати артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень, а також спричиняти сонливість. Ці побічні дії можуть посилюватися при поєднанні з іншими препаратами центральної дії1.

У даному розділі:

Лікарські препарати, не сумісні з карипразином

Карипразин має два активні матаболіти: десметилкарипразин (DCAR) та дидесметилкарипразин (DDCAR)1.
Дане перетворення опосередковується ферментами CYP3A4 і CYP2D62,3.
Препарати, які змінюють активність цих ферментів, також можуть впливати на метаболізм, активність, ефективність і безпечність застосування карипразину.
Таким чином, спільне застосування карипразину із сильним інгібітором CYP3A4 може збільшувати вплив карипразину та DDCAR, на відміну від застосування лише карипразину, і таке спільне застосування є неприпустимим3.
&Крім того, CYP3A4 відповідає за утворення й виведення активних метаболітів карипразину.
Вплив індукторів CYP3A4 на дію карипразину не оцінювався. Сумарний ефект не встановлений. Отже, спільного застосування карипразину з індукторами CYP3A4 слід уникати3.


Препарати, які не рекомендуються для спільного застосування з карипразином3

Клас лікарських препаратів Клас лікарських препаратів Інформація для медичного застосування
Інгібітори CYP3A4 Боцепревір, кларитроміцин, кобіцистат, індинавір, ітраконазол, кетоконазол, нефазодон, нелфінавір, позаконазол, ритонавір, саквінавір, телапревір, телитроміцин, вориконазол, дилтіазем, еритроміцин, флуконазол, верапаміл Кетоконазол, сильний інгібітор CYP3A4, призводив до двократного збільшення концентрації загального карипразину в плазмі крові (сумарної концентрації карипразину та його активних метаболітів) у короткочасному періоді (4 дні) спільного застосування, якщо розглядалися незв’язані або незв’язані + пов’язані частини молекули. Через тривалий період напіввиведення активних частин молекули карипразину можна очікувати подальшого збільшення загальної концентрації карипразину в плазмі крові при тривалішому спільному застосуванні. Отже, спільне застосування карипразину із сильними або помірними інгібіторами CYP3A4 протипоказане
Індуктори CYP3A4 Карбамазепін, фенобарбітал, фенітоїн, рифампіцин, звіробій звичайний (Hypericum perforatum), бозентан, ефавіренц, етравірин, модафініл, нафцилін Спільне застосування карипразину із сильними й помірними індукторами CYP3A4 може призвести до значного зниження сумарного впливу карипразину, отже, спільне застосування карипразину та сильних або помірних індукторів CYP3A4 протипоказане

Інструкція для медичного застосування препарату (Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019)


Необхідний контроль: лікарські препарати, на дію яких може впливати прийом карипразину3

Клас лікарських препаратів Найменування Інформація для медичного застосування
Субстрати Р-глікопротеїну (Р-gp) Дабігатран, дигоксин Карипразин є інгібітором P-gp in vitro при його теоретичній максимальній концентрації в кишечнику. Клінічні наслідки цього ефекту не повністю вивчені, проте застосування субстратів P-gp із вузьким терапевтичним індексом може потребувати додаткового контролю та корекції дози
Гормональні контрацептиви Комбіновані оральні контрацептиви. У даний час невідомо, чи може карипразин знижувати ефективність системно діючих гормональних контрацептивів; таким чином, жінкам, які використовують їх, слід застосовувати додатковий бар’єрний метод контрацепції

Інструкція для медичного застосування препарату (Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019)


Додаткові фактори, які слід враховувати при застосуванні карипразину

Карипразин є препаратом, який впливає на центральну нервову систему. Препарат може провокувати зниження артеріального тиску, зменшення частоти серцевих скорочень, спричиняти сонливість. Дані побічні дії можуть посилюватися при поєднанні прийому карипразину з іншими препаратами центральної дії, такими як інші антипсихотичні препарати, антидепресанти (флуоксетин, циталопрам, сертралін), бензодіазепіни (алпразолам, діазепам, клоназепам) та нормотиміки (літій, вальпроат). Карипразин слід застосовувати з обережністю при одночасному прийомі алкоголю, а також інших препаратів центральної дії 3.
 
Було показано, що тривале лікування деякими антипсихотичними препаратами зумовлює надчутливість до дофаміну за рахунок активації D2-рецепторів4,5. Підвищення сприйнятливості до дофаміну може провокувати розвиток психотичного епізоду й дискінезію, для якої характерні мимовільні або повторювані рухи кінцівок, язика або м’язів обличчя6. Ці явища можуть посилюватися при сумісному застосуванні карипразину з іншими антипсихотичними засобами.
Крім того, антипсихотичні препарати з високою афінністю до холінергічних M1-рецепторів можуть бути асоційовані з появою холінергічного синдрому відміни після припинення їх застосування.
Холінергічний синдром відміни може спричиняти наступні симптоми7: нудоту, блювоту й тривожність. Перебіг синдрому може посилюватися при комбінованому прийомі декількох антипсихотичних препаратів або при додатковому лікуванні іншими засобами, які впливають на M1-рецептори8. Незважаючи на те, що карипразин не має помітної афінності до холінергічних мускаринових рецепторів9, існує ризик того, що поєднання карипразину з речовинами, які мають високу афінність до М1-рецепторів, може сприяти розвитку холінергічного синдрому відміни.
У даному розділі подано короткий огляд нюансів спільного застосування карипразину з іншими речовинами. Однак, варто пам’ятати, що карипразин призначений для монотерапії симптомів шизофренії.


(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) №1772 від 12.08.2019. З інструкцією можна ознайомитися на сайті

Джерела:

 1. Mészáros, G. P., Ágai-Csongor, É. & Kapás, M. Sensitive LC-MS/MS methods for the quantification of RGH-188 and its active metabolites, desmethyl- and didesmethyl-RGH-188 in human plasma and urine. J. Pharm. Biomed. Anal. 48, 388–397 (2008).
 2. Nakamura, T. et al. Clinical pharmacology study of cariprazine (MP-214) in patients with schizophrenia (12-week treatment). Drug Des. Devel. Ther. 10, 327–338 (2016).
 3. Reagila SmPC.
 4. Chouinard, G. et al. Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Psychother. Psychosom. 86, 189–219 (2017).
 5. Yin, J., Barr, A., Ramos-Miguel, A. & Procyshyn, R. Antipsychotic Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: A Comprehensive Review. Curr. Neuropharmacol. 15, 174–183 (2016).
 6. Nakata, Y., Kanahara, N. & Iyo, M. Dopamine supersensitivity psychosis in schizophrenia: Concepts and implications in clinical practice. J. Psychopharmacol. 31, 1511–1518 (2017).
 7. Correll, C. U. From receptor pharmacology to improved outcomes: Individualising the selection, dosing, and switching of antipsychotics. Eur. Psychiatry 25, S12-21 (2010).
 8. Su, J., Barr, A. M. & Procyshyn, R. M. Adverse events associated with switching antipsychotics. J. Psychiatry Neurosci. 37, E1–E2 (2012).
 9. Kiss, B. et al. Cariprazine (RGH-188), a dopamine D3 receptor-preferring, D 3/D2 dopamine receptor antagonist-partial agonist antipsychotic candidate: In vitro and neurochemical profile. J. Pharmacol. Exp. Ther. 333, 328–340 (2010).

Інструкція для медичного застосування препарату Реагіла


(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019)

Завантажити

  Інструкція Реагіла
  Login to Unlock

  Профіль безпечності та переносиміст…Профіль безпечності та переносиміст…

  (Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Безпека та переносимість карипразину оцінювались у всіх клінічних (Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Безпека та переносимість карипразину оцінювались у всіх клінічних

  Далі…
  Login to Unlock

  Перехід на лікування препаратом Реа…Перехід на лікування препаратом Реа…

  (Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Мета лікування шизофренії полягає у полегшенні симптомів та стабіл(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Мета лікування шизофренії полягає у полегшенні симптомів та стабіл

  Далі…

  Приєднатися до Клубу

  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).